Om Westernportalen

Westernportalen er et privatejet, ikke-kommercielt initiativ til et samlingspunkt for alle landets westerninteresserede.
Westernportalen drives på frivillighedsbasis og er gratis at anvende for den almindelige bruger.

REDAKTION:
Der er kontinuerligt brug for gode, frivillige kræfter, som vil lægge lidt tid og energi i Westernportalens fortsatte udvikling.
Alle brugere er reelt en del af et stort redaktionsteam, og alle brugere kan indsende nyheder, artikler o.l. til Westernportalen. Det indsendte materiale offentliggøres først efter gennemgang og godkendelse af ansvarshavende redaktør.

Læs mere om indsendelse af arrangementer, nyheder m.v. på siden her.

Ansvarshavende redaktør: Tanja Bromley, E-mail: the@cowgirl.dk

BANNEREKSPONERING:
Westernportalens drift finansieres af annoncørerne, der køber bannereksponering i vores banner-rotationssystem*.

Vi tilbyder to bannertyper:
Topbanner (b: 468 x h: 100 pixels)
Sidebanner: (b: 250 x h: 100 pixels)

Tilladte banner-formater: jpg, gif og png.

Priser:
Topbanner: 1 md = 100,- kr. / 1 år = 800,- kr.
Sidebanner: 1 md = 50,- kr. / 1 år = 400,- kr.
Udskiftning af banner = 100,- kr.

Bannere betales altid forud, og delbeløb kan ikke refunderes.
Westernportalen forbeholder sig ret til at afvise bannere, som ikke findes passende.
Westernportalen kan ikke påtage sig at udfærdige bannere.

Ønsker du bannereksponering, skal du kontakte ansvarshavende redaktør; Tanja Bromley, E-mail: the@cowgirl.dk
Vær opmærksom på at der kan være venteliste, da der tilbydes et begrænset antal bannerpladser i hver pulje.

Dit banner sættes i rotation, så snart banner samt  indbetaling er modtaget, og du modtager herefter kvittering via E-mail.

*Hvad er bannerrotation?
Bannerrotation vil sige, at man får placeret sit banner i en pulje sammen med andre bannere.
Alle bannere der deltager bliver vist i tilfældig rækkefølge.
Ønsker man at blive vist oftere, er der mulighed for at købe flere bannere.


RETTIGHEDER:
Fuld brugsrettighed over indsendt materiale overgår til Westernportalen i publiceringsøjeblikket.
Westernportalen kan ikke drages til ansvar for evt. brud på 3. mands rettigheder. Dette ansvar påhviler alene indsender.

Skrevet materiale, publiceret på Westernportalen, må anvendes i f.eks. lokale medlemsblade o.l., såfremt dette sker med tydelig forfatter- samt kildeangivelse. Eksponering på andre websites er derimod IKKE tilladt uden skriftlig, forudgående aftale!

Billeder, publiceret på Westernportalen, må alene anvendes i andre medier såfremt der foreligger en skriftlig, forudgående aftale med fotografen.

Det er tilladt at linke direkte til Westernportalens specialfunktioner, som f.eks. kalenderen, men det er IKKE tilladt at integrere funktionerne i et andet website.

Er du i tvivl, så forespørg tilladelse hos ansvarshavende redaktør.

DE TØRRE TAL & TEKNIK:
Version: 4,3 (released 2010)
Brugere: mere end 1.500 registrerede brugere
Sidevisninger: dagligt mere end 6.500 sidevisninger