fredag den 9. april 2004

Indbydelse til Generalforsamling i DRHA

Indbydelse til Generalforsamling i Danish Reining Horse Association
Tid : Torsdag d. 6. maj 2004 kl. 18:00


Sted : JMC Showground


(placering afhænger af vejret, se opslag ved sekretariat)Hermed inviteres til den årlige generalforsamling i DRHA.

Vi har valgt at lægge generalforsamlingen sammen med årets først DRHA show ifm. Danish Cow & QH Cup i St. Anslet i den forhåbning, at så mange som muligt har mulighed for at bruge 1-2 timer på foreningen, når man nu alligevel er på showground. Tidspunktet er valgt, så rytterne skulle have mulighed for at ride deres heste efterfølgende.

Dagsorden ifølge vedtægterne :


a) valg af ordstyrer og referent


b) vurdering af mødets lovlige indkaldelse


c) fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede


d) formandens beretning


e) fremlæggelse og godkendelse af regnskab


f) fremlæggelse af plan og budget for det nye år


g) fastsættelse af medlemskontingenter, rytterlicenser og hesteregistreringsafgift


h) fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


i) valg af formand, kasserer og sekretær


· Formand Charlotte Dyremose er på valg


· Kasserer Pernille Bendix er på valg


j) valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


· Suppleant Ditte Poulsen er på valg


k) valg af revisor og revisorsuppleant


l) behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens medlemmer


m) evt.Forslag fra bestyrelsen :


Tilføjelse til §4 : Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.Deltagelse i generalforsamlingen kræver gyldigt DRHA medlemskab, hvorfor vi har vedlagt indbetalingskort. Kontingenterne er følgende (brug indbetalingskort eller sæt totalbeløb ind på konto : 7230 1101126):


2004 medlemskab DRHA (ryttere, hesteejere): kr. 150,-


Rytterlicens til Open, Non Pro, Youth, Rookie: kr. 200,-


Rytterlicens til kun Youth, Rookie: kr. 100,-


Hesteregistreringsafgift (engangsafgift): kr. 100,-


Registrering af ejerskifte på hest: kr. 50,-


Afgift for nyt hesteregistreringsbevis: kr. 10,-Der udleveres nye 2004 rytterlicenser til alle, som har indbetalt kontingent SENEST fredag d. 23.april 2004.


Vi håber på stort fremmøde, og foreningen er vært med en øl/vand.Med venlig hilsen,


på bestyrelsens vegnePernille Bendix


kasserer

Ingen kommentarer:

Send en kommentar