søndag den 27. juni 2004

Regelbogssamarbejdet er godt i gang.

Den 17 ds afholdtes det bemeldte Regelbogsmøde mellem DWF, WRS og Henning Christensen DKQHA som opmand. Mødet var bestemt en succes alt den stund at de første linier er skrevne.

Fra d. 1.7.04 kan den nye ”Regelbog for Dansk Westernridning” findes på DWF`s hjemmeside.Det er stort ser den samme regelbog som DWF lige har opdateret, kun tilføjes et par nye


klasser efter ønske fra WRS. Ligeledes vil pointsystemet blive en kende revideret, så den er


tilpasset begge enheder.Det er med stor tilfredshed i DWF`s Bestyrelse, at vi ser de første positive tiltag er ved at blive født, som følge af vores fællesmøde i foråret. Alene det at vi imødeser én Regelbog for hele All Breed sektoren, er da årets glade nyhed.


Der indhentes i øjeblikket tilbud fra alle sider, så vi kan komme igennem med en trykning,


der ønskes i lommeformat i lighed med AQHA`s.Mvh


Conny Mearlyn Nielsen


Formand DWF

Ingen kommentarer:

Send en kommentar