lørdag den 17. december 2005

DKQHA Generalforsamling 2006

Danish Quarter Horse Association ønsker alle westernryttere, sponsorer, annoncører, udstillere, hjælpere, samarbejdspartnerer og selvfølgelig vores medlemmer og deres familier:

Rigtig Glædelig Jul og godt og lykkebringende Nytår.Indkaldelse til ordinær generalforsamling iDanish Quarter Horse Association og DKQHA SportLørdag den 28.01.06 kl. 10:00 på Slagelse Transport Center.
DKQHA indkalder hermed til ordinær generalforsamling.Dagsorden: DKQHA.Valg af dirigent.


Formanden aflægger beretning.


Kassereren aflægger regnskab til decharge.


Futurity Program Manager fremlægger regnskab til decharge.


Youth koordinator fremlægger status beretning.


Formand DKQHA gennemgår bestyrelsens planer for 2006-2007.


Behandling af indkomne forslag.


Valg af bestyrelse m.m.


Valg af bestyrelsesmedlemmer.


Valg af revisor.


Valg af suppleanter.


Valg af Futurity Manager (hvert fjerde år)Dagsorden: DKQHA SportFormanden aflægger beretning.


Behandling af indkomne forslag.


Eventuelt.Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være kassereren i hænde senest 14 dage før. Forslag som indebærer en vedtægtsændring kan kun vedtages, såfremt de er færdigformulerede og det klart er beskrevet om der er tale om en tilføjelse eller en ændring, og i så tilfælde hvilken tekst der skal ændres.Bemærk at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingens start for at man kan være stemmeberettiget. Medbring kvittering, hvis du har betalt inden for den sidste uge. Husk at skrive navn og adresse, samt fødselsdato og -år på indbetalingskortet, det gælder også hvis du betaler via homebanking.Kontingent for voksen: 300 kr. Kontingent for ungdomsmedlemmer (under 18): 150 kr.Foreningen byder på drikkevarer, kaffe og brød.Vi håber på et stort fremmøde, da det er vigtigt at du som medlem er med til at præge foreningen.
Med venlig hilsenBestyrelsen for DKQHA.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar