onsdag den 22. februar 2006

Håndhævelse af mærkningsregler skærpes

Ifølge en meddelelse, udsendt af Plantedirektoratet i dag, skærpes sanktionerne mod overtrædelser af fodermærkningsreglerne fremover.

Skærpelsen gælder overtrædelser af ”Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder”, Kapitel 6 (kan læses HER) - Plantedirektoratet skriver:Indtil i dag har praksis dog været sådan, at overtrædelser af mærkningsreglerne normalt kun medførte en påtale. Et par sager i slutningen af 2005 har imidlertid vist, at det ikke er holdbart at sanktionere med bøde over for analytiske fejl, mens fejl på mærkningen kun medfører en påtale.Plantedirektoratet vil derfor fremover håndhæve overholdelse af mærkningsreglerne på en sådan måde, at bøder vil blive brugt, for eksempel hvor mærkningsfejlene har karakter af vildledning, når der er risiko for fejldosering, eller hvor de gør sporbarheden vanskelig.(Kilde: Plantedirektoratet)Ingen kommentarer:

Send en kommentar