søndag den 26. marts 2006

DRF eller ikke DRF ?

Det kan let blive det altoverskyggende spørgsmål ved NRHA-DK’s generalforsamling på fredag, d. 31. marts.

Bestyrelsen i NRHA-DK er enstemmigt for en indmeldelse i DRF, fremgår det af indkaldelsen til generalforsamlingen. Men af et indkommet medlemsforslag vedr. samme punkt på dagsordenen kan man hurtigt udlede, at der er mange uafklarede spørgsmål m.h.t. hvilke konsekvenser en evt. indmeldelse i DRF vil få for foreningens medlemmer - både nu og på sigt.Såvel indkaldelsen som det indkomne forslag kan findes på www.nrha.dkEt andet vigtigt punkt på dagsordenen er valg af bestyrelse, hvor hele tre bestyrelsesposter i år skal nybesættes, heriblandt formandsposten.Ingen kommentarer:

Send en kommentar