mandag den 27. marts 2006

EU: Fælles kørekort vedtaget

På dagens møde vedtog de 25 landes transportministre enstemmigt et nyt, fælles EU-kørekort i kreditkort-størrelse, der skal være fuldt ud integreret inden år 2032.

M.h.t. B-kørekort og B/E-kørekort ser situationen således ud:B-kørekort - nuværende regler:


Kombinationer med påhængskøretøj på over 750 kg er tilladt, så længe påhængskøretøjets maximale tilladte totalvægt ikke overskrider den trækkende bil’s egenvægt, og at kombinationen ikke overskrider 3.500 kg.B-kørekort - fremtidige regler:


Kombinationer med påhængskøretøj på over 750 kg er tilladt, helt op til 4.250 kg hvis:


- Typegodkendelsesreglerne overholdes.


- Bilisten har fået undervisning i, og/eller bestået en prøve til, kombinationer mellem 3.500 og 4.250 kg.B/E-kørekort - nuværende regler:


Ingen vægtbegrænsninger for påhængskøretøjet (N.B: Gælder ikke i Danmark).B/E-kørekort - fremtidige regler:


Der indføres en maximal vægtgrænse for påhængskøretøjer på 3.500 kg. Kombinationer med påhængskøretøjer, der overskrider denne vægtgrænse, vil i stedet hjemhøre i kategorien C/E.De nye kørekortsregler skal være trådt i kraft i de enkelte medlemslande inden udgangen af år 2012.Ingen kommentarer:

Send en kommentar