søndag den 19. marts 2006

Ny markfrøblanding til afgræsning af heste

- udviklet til forebyggelse af forfangenhed

”Manurox® Grass Seeds” markedsfører en ny markfrøblanding indeholdende græsarter med lavt indhold af sukkerstoffet fruktan. Frøblandingen, som hedder ”Solfaxi Urtegræsblanding” er udviklet til afgræsning af heste med tendens til forfangenhed eller blot til forebyggelse af forfangenhed hos raske heste. Frøblandingen er udviklet i et samarbejde med DLF-TRIFOLIUM A/S. Frøene er gamle kulturplanter med kendte gode egenskaber, som har fået en renæssance pga. af ny viden om sygdommen forfangenhed. Medvirkende til ideen er Anne Belinda Thomsen, som er ansat som seniorforsker på Forskningscenter Risø. Hun mistede i år 2004 sin 18-årige islandske vallak pga. forfangenhed. Hun besluttede derefter at finde ud af årsagen til denne smertefulde sygdom. Og vejen frem til det endelige svar var lang, men interessant.Udenlandske undersøgelser viste, at det er for store mængder af sukkerstoffer i græsset, som er årsagen til forfangenhed og ikke protein, som man fejlagtigt har troet i mange år. I starten af 2005 viste en ny australsk artikel, at netop sukkerstoffet fruktan, som er svært fordøjeligt for heste, er årsagen til forfangenhed. Men det var egentligt et seminar afholdt på Forskningscenter Risø som klargjorde, hvordan fruktanindholdet i forskellige græssorter varierer fra sort til sort og hen gennem vækstsæsonen, der gav ideen til den nye græsblanding. Visse græssorter indeholder nemlig ikke megen fruktan. De græsblandinger, vi anvender i dag, er forædlede arter målrettet malkekøer, fordi større fruktanmængder betyder mere mælk og mindre kvælstofforurening. Også de græsblandinger, der anvendes til heste i dag indeholder disse forædlede arter med større fruktanindhold end tidligere, fordi sammenhængen mellem forfangenhed og sukkeret i græsset ikke har været kendt før nu. Desuden indeholder nutidens markfrøblandinger til hestehold ofte kun få arter, mens de i gamle dage indeholdt mange flere arter.Løsningen på problemet var således, at sammensætte en græsfrøblanding bestående af flere arter af græsser med lavt indhold af fruktan. Derved tåler hestene bedre græsset og kan spise mere græs ad gangen uden at blive forfangne eller for fede, og hestene får på den måde også flere af græssets mange gode næringsstoffer herunder vitaminer, mineraler, protein og fedtsyrer. Den nyudviklede lavfruktan-græsblanding indeholder desuden urter og bælgplanter, som sikrer et optimalt næringsindhold i græsmarken og et større udbud af plantearter for hestene at vælge imellem. ” Mange heste står i dag på jordfolde en stor del af døgnet, fordi de ikke kan tåle græsset. Håbet er, at brugen af jordfolde kan begrænses, fordi de ikke længere er nødvendige. Frøblandingen, som vi kalder ”Solfaxi Urtegræsblanding”, er opkaldt efter min egen dejlige islandske hest og indeholder 12 forskellige arter af lavfruktangræsser, urter og bælgplanter. Blandingen er særligt tilegnet islandske heste, ponyer og heste med tendens til forfangenhed, men kan bruges til alle hesteracer til forebyggelse af sygdommen. Urterne er rige på vitaminer og mineraler og bælgplanterne indeholder desuden letfordøjeligt protein og sukkerpolymere samt plantestoffet tannin, som forebygger skader ved indvoldsorm. Så der er et rigt udbud af næringsrige stoffer til forebyggelse af ernæringsbetingede hestesygdomme” siger Anne Belinda Thomsen.”Solfaxi Urtegræsblanding” er velegnet til de fleste jordbundstyper også dem, der ikke gødskes med megen kvælstof. Anvendelsen af bælgplanter beror på viden om, at bælgplanter er kvælstoffikserende og opsamler kvælstof fra luften. På den måde hjælper bælgplanterne de øvrige planter, i dette tilfælde græsserne og urterne, til at få tilført kvælstof også i perioder, hvor gødskningen er sparsom. Anne Belinda Thomsen påpeger dog nødvendigheden af, at pleje vores jord bedre end vi gør, for ingen planter er bedre, end den jord, de er dyrket i. De egenskaber, frøene har fra naturens side, skal have gode betingelser for at udvikle sig. Her tænkes specielt på jordbundens indhold af tilgængelige mikro- og makronæringsstoffer og organisk stofomsætning, som skal til, for at have en frugtbar jord med vitaminrige og mineralrige planter. Lige nu arbejdes på højtryk for at udvikle et nyt biologisk gødningsprodukt indeholdende disse elementer, og som fuldfører det endelige mål nemlig at forbedre sundhedstilstanden hos vores heste - og på lang sigt også hos os selv.Det overordnede budskab i historien er: ”Hestene fortæller os, at der er noget galt med den måde, vi lever på, og den måde, vi dyrker vores jord på. Med disse nye tiltag, som bygger på gamle principper og velkendte kulturplanter ændrer vi ikke på naturen, men forsøger at tilpasse os og lære af den. På den måde kan vi aktivt bidrage til at hestene får en større livskvalitet og bedre sundhed. ”Læs mere på www.manurox.dkIngen kommentarer:

Send en kommentar