onsdag den 19. april 2006

Chipmærkning af heste

Er din hest chip mærket? Hvis den er, er der så en særlig grund til det?



I det sidste nye Magasinet Hest, er der en artikel - Chip mærkning - er vejen frem. Denne lille artikel har gjort mig nysgerrig omkring chipmærkning.

Den ene af mine 4 heste er chip mærket. Det valgte jeg at få gjort i forbindelse med et dyrlægebesøg, hvor dyrlægen fortalte mig om chippens "goder". Samtidig føler jeg mig rimelig tryg ved tanken om, muligheden for at finde hesten igen, hvis den skulle blive stjålet.



Jeg har nu søgt frem og tilbage på nettet og har egentligt ikke fundet ret meget, så jeg syntes det er værd at fortælle om den smule jeg fandt.



I artiklen fra Magasinet Hest, fortæller Kiwa Riis Olesen der er formand for Dyrlægeforeningens sektion for heste, at det er en rigtig god idé at få chip mærket sin hest. Chippen giver en entydig identifikation af hesten og samtidig er den mere end vanskelig at fjerne igen. "Man skal have gang i en kniv og så ind og finde den, hvis man vil have den ud" fortæller Kiwa Riis Olesen. Og det er jo ganske trygt at vide. Det kan nemlig ikke lade sig gøre uden det vil kunne ses tydeligt! Samtidigt fortæller hun, at hun ikke er bekendt med, at man kan gå ind og spolere chippen, så den ikke kan opgive sine informationer. Hun fortæller videre at hun har talt med producenten, som oplyser at, det ikke kan lade sig gøre at passificere chippen.



Nedenstående er hentet hos Dyrlægevagten.dk



Hvordan foregår chip mærkning af heste



Chipmærkning foregår ved hjælp af en kanyle, hvori der sidder et stempel. Inde i kanylen sidder mikrochippen (transponder), som skal være ISO-certificeret. Ved indsprøjtning placerer man chippen midt på halsen på overgangen mellem muskel og spækkam. Man har vedtaget, at chippen placeres på hestens venstre side. Smertepåvirkningen svarer til en almindelig indsprøjtning.



Chipmærkning er blevet mere aktuelt efter offentliggørelse af bekendtgørelse nr 304 af 16. maj 2002 med senere ændringer, om behandling af dyr af hesteslægten med visse lægemidler.



Hvorfor er chip mærkning af heste blevet indført



Det er for at gøre det muligt at behandle dyr af hesteslægten, det vil sige heste, æsler, muldyr m.v., med nødvendige lægemidler, hvor der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for, hvornår lægemidlet er ude af dyrets krop. Det er altså et spørgsmål, om hesten kan anvendes til konsum eller ikke. Derfor er chipmærkningssystemet indført.




Hvis dyret behandles med et lægemiddel, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, hvornår medicinen er ude af kroppen, så skal hesten chipmærkes, og dyrlægen skal skriftligt underrette ejeren og Fødevaredirektoratet om, at dyret for stedse bliver udelukket fra at kunne anvendes til konsum. Det betyder, at dyret skal destrueres.



En del heste er af avlsmæssige årsager blevet chipmærket. Hvis chippen på disse dyr kan aflæses med en scanner, så behøver man ikke at chipmærke dyret igen. Skulle chippen være placeret et andet sted end ovenfor beskrevet, så skal Fødevaredirektoratet have underretning om, hvor chippen er placeret.



Hvem underretter Fødevaredirektoratet og ejeren?



Det påhviler dyrlægen, at underrette ejer og Fødevaredirektoratet om, at dyret ikke kan anvendes til konsum. Derfor er der krav om, at dyrlæge-/ejererklæring skal indsendes til direktoratet senest to arbejdsdage efter behandling har fundet sted.



På erklæringerne skal hestens chipmærkenummer skrives og en kopi udleveres til ejer.



Hvad kan jeg gøre, hvis min erklæring bortkommer?



Hvis ejerens kopi af dyrlæge-/ejererklæring bortkommer, skal en ny dyrlæge-/ejererklæring udfyldes.



Dyrlægens attestation for hestens identitet fastslået ved aflæsning af chipnummeret er nødvendig.



Når dyrlægen indsender erklæringen, anfører dyrlægen, at det er en erstatningserklæring for en tidligere fremsendt erklæring. Formularen skal udfyldes med de krævede oplysninger om ejer og hest, og hvis man har kendskab til den behandling, som har udelukket hesten fra konsum, skal det også oplyses.




Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.




Du kan læse mere om chip mærkning her:



Fødevarestyrelsen/Chipmærkning af heste



Netdyredoktor





Ingen kommentarer:

Send en kommentar