onsdag den 26. april 2006

Ny lov vil koste milliarder

De mange forslag fra arbejdsgruppen om hold af heste vil komme til at koste milliarder, skriver Idrætsliv, som udkommer torsdag.

Dansk Ride Forbund har beregnet, at alene kravet om nedlæggelse af spiltove (hvor hesten står opbundet) vil koste en kvart milliard kroner.Justitsminister Lene Espersen (K) har besluttet at udskyde fremsættelsen af loven til efteråret, dels fordi ministeriet har travlt med andre love, og dels fordi der er kommet ’et betydeligt antal høringssvar’, som ministeren vil have analyseret.Idrætsliv har fået aktindsigt i høringssvarene, og af dem fremgår det, at den lange række af krav til stalde og folde sammenlagt vil komme til at koste de danske hesteejere milliarder af kroner. Normalt analyseres det, hvilke økonomiske konsekvenser en lov har, inden den fremsættes, men det er ikke sket i dette tilfælde, og derfor beder Dansk Ride Forbund om, at det sker.Dansk Ride Forbund gør i sit svar også opmærksom på, at rideklubberne ikke har råd til at foretage så store investeringer over en kort periode, og at det især vil gå ud over de 45.000 børn og unge, som er medlemmer. Derfor vil forbundet have en finansieringsplan, ’som anerkender det væsentlige og store stykke frivillige arbejde, der dagligt foregår med børn og unge’.I sit høringssvar skriver can.med.vet. Jan Ladewig fra Landbohøjskolen, at der ikke er videnskabelige beviser for, at hestene får det bedre med de foreslåede – og altså meget dyre – krav til boksstørrelse og folde. Han mener, at der skal forskes mere i emnet.Hvis lovforslaget var blevet vedtaget i sin foreslåede form, ville det have betydet, at en række rideklubber skulle lukke fra nytår, fordi de ikke kan opfylde kravet til antallet af folde og størrelsen på dem.De fleste af dyre- og hesteværnsorganisationerne mener, at loven bør strammes i forhold til rapporten. Dermed er fronterne i denne sag trukket op mellem to grupper: En gruppe, der mener, at loven skal indeholde nogle ultimative krav, selv om det vil have nogle meget høje menneskelige og økonomiske omkostninger, og en gruppe, som også ønsker at forbedre hestenes vilkår, men som samtidig ønsker at bevare eksisterende hestehold ved at sætte kravene noget lavere og ved at lave lange overgangsordninger.(Pressemeddelelse fra Danmarks Idræts-Forbund)Ingen kommentarer:

Send en kommentar