torsdag den 18. maj 2006

Fryse- eller Chipmærkning bliver måske obligatorisk

EU fremlægger et nyt forslag om registrering af heste. Et forslag der blandt andet indebærer, at fryse- eller chipmærkning bliver obligatorisk.

Forslaget, som skal erstatte det nuværende forskrift om hestepas, kan komme til at gælde allerede fra 1. januar 2007, såfremt det vedtages.EU-kravet om hestepas, der endvidere indbefatter andre hestedyr såsom æsler og muldyr, har været gældende fra d. 1. juli 2000.Det nye forslag indebærer bl.a. at:# Mærkning af heste med enten chip eller frysemærke bliver obligatorisk (gælder dog kun heste der får udfærdiget pas efter 1. januar 2007).


# Der skal skabes faste rutiner for destruktion af pas og chip, når heste sendes til slagt.


# Der skal oprettes en database over alle registrerede heste i EU.


# Registreringsinformationerne i databasen skal lagres i mindst 35 år.


# Medlemslandene skal indføre regler om følger (bødestraf e.l.) for hesteejere, der ikke får udfærdiget det lovpligtige hestepas.Såfremt forslaget vedtages, får hesteejerne en overgangsperiode frem til 2009, hvis de endnu ikke har fået udfærdiget hestepas. Dette dog under forudsætning af, at hesten ikke får behov for f.eks. dyrlægebehandling der kræver pas.


Ifølge forslaget er heste under 1 år undtaget for kravet om hestepas.De hestepas, som allerede ER udfærdigede, vil stadigvæk være gældende. Der skal altså ikke udfærdiges nyt pas til heste, der allerede har et.(Kilde: Hästmagazinet)Ingen kommentarer:

Send en kommentar