fredag den 30. juni 2006

Ny vejledning om foderstofreglerne

Plantedirektoratet har i dag, 30. juni 2006, udsendt følgende pressemeddelelse.

"Plantedirektoratet samler al vejledning om foderstoflovgivningenLandmænd, foderstofvirksomheder og landbrugskonsulenter behøver nu kun at søge et sted for at få overblik over foderstofreglerne.Plantedirektoratet har netop lagt en ny vejledning om alle foderstofreglerne på hjemmesiden www.pdir.dk. Her er det nu muligt at finde de krav, der gælder for foder og få indblik i foderstofreglerne.Vejledningen kommer efter, at de forskellige bekendtgørelser blev samlet til een ved årsskiftet. Den ophæver de vejledninger, der tidligere har dækket genmodificeret foder og fodertilsætningsstoffer men dækker også de EU-regler, der handler om foder og foderstofvirksomheder.Sådan fortolker Plantedirektoratet reglerneEn af de væsenligste nyskabelser er, at hele foderstoflovgivningen beskrives og nu, sammen med Plantedirektoratets fortolkninger af reglerne, ligger samlet på et sted. Samtidig beskriver vejledningen reglerne og praksis på forskellige områder, herunder:- Hvad der forstås ved vildledning- Hvilke egenskaber skal fodermidler have, for at de kan anses for fodermidler- Registeret over godkendte tilsætningsstoffer bliver forklaret, herunder dets begrænsninger- Tekniske hjælpestoffer og desinfektionsmidler- Pakningsreglerne for foderblandinger fortolkes- Begrebet 'den mærkningsansvarlige' præciseres- Regler om ansvar og sporbarhed præciseres- Krav til registrering og godkendelse af landbrug og andre virksomheder i forbindelse med for eksempel lønblanding, foderforsyningsselskaber og interessentselskaber præciseres- Anmeldelsespligten for foder importeret fra tredjelande begrænses til enkeltområder.Sådan finder du rundt i vejledningerne:Vejledningen er opbygget i følgende afsnit:- krav til selve foderet- krav til pakning- krav til mærkning- krav til landbrug og andre foderstofvirksomheder- procedurer for produkter, der kræver godkendelse- kontrol m.m- oversigt over gældende regler, bekendtgørelser og forordninger, med en kort forklaring om, hvad de handler om.Desuden er der bilag med definitioner, ordforklaringer og forkortelser, og en liste med relevante regelsæt.Revision:Foderstoflovgivningen ændrer sig løbende, og det vil vejledningen også gøre. Velledningen er dateret, så man altid kan se, om nye bestemmelser er med i vejledningen eller ej.Kontaktpersoner:Afdelingsleder Tanja Buch-Weeke, tlf. 45263594, email, tbu@pdir.dk Specialkonsulent Gitte Rasmussen, tlf. 45263521, email, gir@pdir.dkSe den nye vejledning på www.pdir.dkIngen kommentarer:

Send en kommentar