tirsdag den 28. november 2006

Nyhedsbrev nr. 15 fra DWF - November 2006

Kære medlemsklubber!

Repræsentantskabsmødet er overstået – og det må siges at have været et særdeles konstruktivt møde. Vi har fået nedsat en ny bestyrelse bestående af:· Poul Wienecke (undertegnede) som formand


· Kim Christensen (formand for OHWR) som næstformand


· Gitte Garcia – som sekretær


· Tina Byssing – som kasserer


· Martin Nielsen – som medlem af bestyrelsen.Det betyder, at vi er klar til sæsonen 2007 med repræsentanter fra alle landsdele samt fra klubber, som har haft succes med opbygning og tilgang af medlemmer samt fra klubber med speciel interesse i kvæg-dicipliner!På Repræsentantskabsmødet blev det endvidere besluttet at forenkle licenssystemet, dels af hensyn til administrationen og dels af hensyn til rytterne. Det betyder, at vi har nedlagt dags- og årslicensen ved DWF-stævner og som en mindre kompensation for dette, har vi forhøjet klubbernes kontingent pr. medlem med kr. 5,00 pr. år.


Det betyder, at DWF ingen betaling skal modtage i forbindelse med afholdelse af et DWF-stævne, så indtægterne alene går direkte til den enkelte klub. Omkostningerne i forbindelse med omlægningen ligger alene hos DWF – så forhåbentlig skulle det betyde flere starter og flere deltagere til de kommende 2007-stævner.


Som noget nyt, skal klubberne i fremtiden indsende kopi af den udfyldte tilmeldingsblanket til DWF, så DWF kan registrere data på ekvipagerne (i stedet for show-eller dagslicens formularen). Dog skal klubberne stadig indsende resultatlister, således at ekvipagerne kan få registreret deres point.Vi har endvidere fået tilbagemeldinger fra en række medlemsklubber omkring afholdelse af stævner/shows for den kommende sæson, men mangler fortsat fra en række klubber – så min opfordring er: venligst indsend ønskede showdatoer til Tina Byssing snarest – så vi kan have en samlet oversigt omkring begyndelsen af januar 2007.


Vi vil i vor showkalender medtage alle ønskede showdatoer, men der vil ligeledes være en kolonne der viser om et ønsket DWF-show er godkendt eller ej af DWF – så husk, at indsende ansøgning til DWF om godkendelse af de enkelte shows!!!I budgettet for det kommende år i DWF regi, vil vi ligeledes gennemføre et Dommer-/Ringsteward-kursus – så interesserede bedes endnu engang fremsende ansøgning til Dommer- & Regelbogsudvalget ved Helle Kristensen eller Gitte Garcia.DWF vil i lighed med 2006 afholde en række clinics, hvor den eneste egenbetaling vil være opstaldning og fortæring. Vi forventer at afholde 2 ungdoms-clinics (idet ungdoms-clinicen for 2006 ikke nåede at blive afholdt) – gerne én Øst og én Vest.


Desuden vil DWF igen i 2007 afholde en kvæg-clinic samt en generel begynder-clinic.Så der vil være mange nye tiltag i 2007 for klubber såvel for rytterne.I disse tider med mange lokale generalforsamlinger i de enkelte klubber, skal vi opfordre til, at i så hurtigt som muligt for indsendt kontaktdata på medlemmerne og kontaktpersonerne i de nye bestyrelser.I starten af det nye år vil DWF endvidere udarbejde målsætninger for udvalgsarbejdet i de nedsatte udvalg, så vi sikrer kontinuitet og fremdrift for westernverdenen i Danmark.


Med hensyn til PR-aktiviteterne generelt inden for westernverdenen vil DWF forsøge at få koordineret dette på tværs af klubberne og avlsklubberne således, at vi kan få fælles glæde af indsatsen – vi må konstatere at PR- arbejdet udadrettet i dansk westernverden bestemt står lang tilbage – og da en række klubber herunder også DWF har til formål at udbrede interessen til Westernridning – så er det vist på tide, at vi alle får et løft – så tilgangen bliver større såvel på tilskuerfronten som på antallet af ryttere.Vi ser frem til samarbejdet i 2007 og siger samtidig tak for 2006!
Med venlig hilsenPoul Wienecke


Formand, DWFwww.dwf.dkIngen kommentarer:

Send en kommentar