tirsdag den 19. december 2006

Hensyn til landmændene bag efterårets foderregninger

Enkel og billig indbetaling var nøgleord, da Plantedirektoratet lagde fire regninger sammen til én.

Da Plantedirektoratet i efteråret sendte regninger ud til landmændene, lød regningen på 400 kroner.


Regningerne dækker landbrugets bidrag til indførelse af de nye EU-regler om foderhygiejne for perioden 2006-2009.Modellen med den fireårige opkrævning blev tiltrådt af landbrugets organisationer. Både Axelborg og Plantedirektoratet var enige om, at udgifterne til administration hos myndighederne og papirarbejdet hos landmanden skulle begrænses mest muligt og således, at de stod mål med regningens størrelse. Dermed indebar betalingsmodellen fordele for både Plantedirektoratet og landmændene.Stort set alle Plantedirektoratets udgifter på foderområdet er betalt af erhvervene. De administrative besparelser ville dermed i sidste ende komme erhvervet til gode i form af en lavere afgift. Derfor blev regningerne lagt sammen til én og modellen blev indskrevet i betalingsbekendtgørelsen. Gebyrmodellen er imidlertid ikke skrevet ind i foderstofloven, en lov som Plantedirektoratet administrerer.- Det burde vi have sørget for, medgiver direktør i Plantedirektoratet, Ole P. Kristensen. Han understreger, at Plantedirektoratet udelukkende har haft en interesse i at administrere de nye EU-regler smidigt, herunder at ulejlige erhvervet så lidt som muligt.Derfor kan landbrugere i stedet vælge at betale afgiften for et år ad gangen. Gebyrerne for årene 2006 og 2007 er dog forfalden til betaling primo januar 2007.Såfremt du ønsker at få betalingen for 2008 og 2009 tilbage, kan du skriftligt oplyse faktura-nr. og debitor-nr. fra den regning, der er betalt. Plantedirektoratet har også brug for dine bankoplysninger i form af registrerings-nummer og kontonummer.Oplysningerne sendes til e-mail: tilbagebetaling@pdir.dk eller med brev til Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby.(Kilde: Nyhedsbrev fra Plantedirektoratet, d. 19. december 2006)Ingen kommentarer:

Send en kommentar