onsdag den 7. februar 2007

Nyhedsbrev nr. 16 fra DWF - Februar 2007

Kære medlemsklubber!

Det nye er kommet i gang – og for god ordens skyld bliver kontingenter etc. i disse dage udsendt til klubberne ( vær opmærksom på at DWF har valgt at slette dags-& årslicenserne ved shows, og derimod hæve kontingentet pr. medlemsrytter med kr. 5,00 (dvs. fra kr. 35,00 til kr. 40,00 pr. år pr. aktive ryttere). Det skulle betyde, en lettere administration for de enkelte show-/stævnearrangører og for DWF. Derimod vil det betyde, en mindre indtægt for DWF.Som nævnt i nyhedsbrev nr. 15 har DWF valgt i år, at stå alene når det gælder DM for Westernryttere i Danmark – dels har de enkelte avlsforbund rigeligt med klasser – så det er efterhånden at skulle slå shows-/stævner sammen uden, at rytterne skal tage ferie en hel uge. Det bliver 2 DWF-klubber der i år tager initiativet til disse store arrangementer!


Vi arbejder på, at finde et fornuftigt tilskud til de enkelte ryttere (bropenge), således at omkostningerne landsdelene imellem kan blive reduceret – mere om det efter næste bestyrelsesmøde!Regelbogen for 2007 (med rettelser fra 2006 og de seneste rettelser fra AQHA) forventes, at blive lagt på vor hjemmeside i starten af april 2007. Vi forventer i løbet af april at få trykt nødvendige eksemplarer dels til udlevering (1 eksemplar pr. klub) og salg i løbet af april 2007 ( ønsker til forhåndsbestillinger kan rettes til vor kasserer Tina Byssing!)Dommerkursus er under planlægning og evt. interesserede personer til et A- eller B-dommer-kursus kan rette henvendelse til Gitte Garcia i bestyrelsen.DWF arbejder ligeledes p.t. på trykning af T-shirts og Caps som i løbet af foråret vil sat til salg blandt vore medlemsklubber.Markedsforingen af Dansk Western Forening er gået i gang og vi forventer (håber på) meget snart at kunne indgå sponsoraftale med TrygHesteforsikring. Umiddelbart er det DWF’s bestyrelses intention, at dele et overskud fra en sponsoraftale imellem klubberne i forhold til klubbernes betalende medlemstal! Aftalen vil formentlig ligeledes indeholde nogle attraktive forsikringsordninger for den enkelte rytter!Sørg nu for som DWF klub, at få meldt de mange nye tiltag ud til jeres medlemmer, således at alle får en fornemmelse for – at vi i DWF arbejder for jer og jeres medlemmer!I løbet af relativ kort tid forventer vi ligeledes at kunne få indpasset nogle GRATIS clinics i den snart meget omfattende showkalender for 2007! – mere om det senere!
Med venlig hilsenPoul Wienecke


Formand, DWFIngen kommentarer:

Send en kommentar