mandag den 12. februar 2007

Nyhedsbrev nr. 17 fra DWF - Februar 2007

Kære medlemsklubber!

Af hensyn til eventuelle misforståelse skal DWF’ bestyrelse præcisere, hvorfor DM i år er blevet delt i 2 arrangementer.De sidste par år har der været afholdt DM for team- & cattlepenner i forbindelse med Landsskuet i Herning – dette år ingen undtagelse! Her har DWF og westernridningen virkelig haft mulighed for at nå ud til et breddere publikum – hvilket jo er vor primære målsætning! I forbindelse med DM i Vejle i sidste år, var det ikke muligt for Paintforeningen at afholde kvægklasser som Cutting etc. pga. de store omkostninger der er forbundet hermed set i forhold til antallet af deltagere i disse klasser!Da DWF og DWF-klubber i 2007 står alene om arrangementet fandt vi det mest naturligt at udvide kvægklasserne på DM i Herning, da omkostningerne til kvæg jo alligevel er afholdt!DWF’s bestyrelse havde gerne set et SAMLET DM i 2007, men det kan ikke lade sig gøre rent tidsmæssigt – idet Landsskuet har begrænset åbningstid og lukker f.eks. om lørdagen allerede kl. 16.00 – med den viden i baghovedet valgte vi, at dele DM op i 2 dele, nemlig kvægdelen i Herning og den øvrige del på Sjælland i september 2007.Til jeres orientering er de enkelte klasser ikke på plads endnu – det betyder, at f.eks. Free Style Reining måske mere naturligt vil blive placeret i forbindelse med arrangementet på Sjælland og ikke som først angivet i forbindelse med Landsskuet i Herning!På tilsvarende måde forventer vi ikke, at der bliver udbudt klasser i Working CowHorse i forbindelse med DM i Herning – ren og skær pga. manglende tid!Det betyder, at tager vi alle parametre med ind i billedet: publikumstilgang; kvægklasser; hensynet til de enkelte dele af landet; ryttere etc. så blev valget i år at dele DWF’s DM i 2 (hvilket ikke er noget nyt – set i forhold til de tidligere år!). Vi håber, at i vil have forståelse for dette og ser frem til jeres rytteres deltagelse og opbakning af disse to arrangementer?
Med venlig hilsenPoul Wienecke


Formand, DWFIngen kommentarer:

Send en kommentar