fredag den 27. april 2007

DDD tager afstand fra rodeo i Danmark

Der foregår efter Den Danske Dyrlægeforenings vurdering overtrædelser af dyreværnsloven i dele af det rodeoshow, der kommer til København i slutningen af juni måned 2007.

Det vurderer en repræsentant for foreningen hestedyrlæge Marianne Dahl Jensen der i Tyskland har haft lejlighed til at se dét rodeoshow, som kommer til Parken 29-30. juni. Hun siger om showet:- De primære problemer er brugen af sporer og lyskerem, der fremkalder udtalt flugt- og angstadfærd hos hesten. Selv om sporerne ikke er skarpe, påfører de hesten ukontrollerede hårde slag på hals og skulder og dermed udsættes hesten for smerte. Der opstår tilfælde, hvor hesten bukker så voldsomt, at den falder eller rammer ind i væggen på arenaen, og det er stærkt kritisabelt, fordi det udsætter hesten for smerte og væsentlig ulempe.Marianne Dahl Jensen forklarer videre, at de voldsomme bukkespring (de typiske høje spring, som rodeo er kendt for) udsætter hestens ryg og ben for meget store belastninger, der sandsynligvis også udsætter hesten for smerte og risiko for skader.I disciplinen Wild Horse Race, der går ud på, at tre mand skal »tæmme« en »vild« hest, skræmmes hesten til at udvise udtalt flugt og angstadfærd. Den falder og rammer ind i andre heste. Herved udsættes den for smerte, angst og væsentlig ulempe.De paragraffer i den danske dyreværnslov, der anses for overtrådt er følgende:Dyreværnslovens § 1: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.Dyreværnslovens § 17: Dyr må ikke dresseres eller bruges til fremvisning, cirkusforestillinger, filmoptagelser eller lignende, hvis dyret herved påføres væsentlig ulempe.Det er således Den Danske Dyrlægeforening opfattelse, at gennemføres showet i København, som det blev fremvist i Tyskland, vil der være tale om en overtrædelse af den danske dyreværnslovgivning.(Kilde: Nyhedsbrev, d. 26. april 2007 fra Den Danske Dyrlægeforening)Ingen kommentarer:

Send en kommentar