fredag den 1. juni 2007

Lov Om Hold Af Heste Vedtaget

Folketinget vedtog i dag "Lov om hold af heste" med alle 101 stemmer for forslaget.

På folketinget.dk kan læses følgende resumé:Formålet med lovforslaget er at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for hestes velfærd. Denne regulering indeholder således en række mindstekrav til hold af heste og udgør et supplement til den øvrige dyrevelfærdslovgivning. Der foreslås bl.a. indført nærmere regler om - staldens indretning - størrelsen af bokse til enkeltvis opstaldning, gruppeopstaldning og folingsbokse - adgang til en fold - at heste mindst to timer fem dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold - tilsyn med heste - foder og vand, ibrugtagning og træning, hjælpemidler, medicinering og behandling m.v. - en påbudsordning, således at den ansvarlige for et hestehold i tilfælde af overtrædelse af lovens krav kan gives et påbud om at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med loven - en række overgangsordninger.Loven i sin helhed samt alle andre relevante dokumenter kan findes HERLoven træder i kraft d. 1. januar 2008, med undtagelse af nogle forskellige overgangsordninger, der alle er udspecificeret i linket ovenfor.Ingen kommentarer:

Send en kommentar