torsdag den 27. september 2007

Medicinhåndteringskursus

Dyrlægers information til hesteejere om anvendelse af lægemidler

På baggrund af en række henvendelser fra hesteejere skal det præciseres, at reglerne for hesteejeres anvendelse af lægemidler til deres heste er beskrevet i § 7 i lægemiddelbekendtgørelsen for dyreejere (bkg. nr. 481 af 29/5 2007), hvorefter en dyreejere skal have gennemgået et kursus i anvendelse af lægemidler til dyr for at kunne behandle egne dyr. Behandling af chipmærkede heste, som er indberettede Fødevarestyrelsen, er undtaget fra ovennævnte krav.Hesteejerne har ved henvendelserne til Fødevarestyrelsen givet udtryk for, at de i visse tilfælde af deres dyrlæge ikke er blevet oplyst om reglen om, at en hesteejer, der har gennemgået et godkendt kursus i medicinhåndtering, godt må behandle sin hest efter dyrlægens anvisning. Der er således ikke krav om chipmærkning, såfremt dyreejeren har været på et godkendt kursus.Krav om kursus i anvendelse af lægemidler til dyr


Fra 1. februar 2007 har der været krav om, at brugere af veterinærmedicin skal have gennemfået et certificeret kursus i håndtering af veterinære lægemidler til produktionsdyr.Læs mere i Retningslinier for medicinhåndteringskurserPræcisering af retningslinierne


På baggrund af en del henvendelser omkring kurser i anvendelse af lægemidler til husdyr og pelsdyr (medicinhåndteringskurser), er der udarbejdet en præcisering af retningslinierne. Læs mere i Præcisering af retningslinier for medicinhåndteringskurserI henhold til § 7 i dyreejer lægemiddelbekendtgørelsen må dyreejeren kun indgive lægemidler til sine husdyr og pelsdyr, såfremt den pågældende har gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i anvendelse af lægemidler til husdyr og pelsdyr og kan dokumentere det.Hvem skal på kursus?


Det er dyreejere og disses medarbejdere, der anvender og opbevarer lægemidler i besætningen, som der på kursus.Undtaget er;* personer der har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med husdyr eller pelsdyr, herunder indgivelse af lægemidler til dyr, og som har opnået den krævede erfaring fra fuldtidsbeskæftigelse i en besætning,* Dyreejere, der udelukkende har heste, som er mærkede med mikrochip og for hvilke der er foretaget indberetning til Fødevarestyrelsen er undtaget fra kravet om kursus i medicinhåndtering.Kursets formål


Kurset skal øge dyrs, brugeres og forbrugeres sikkerhed og samtidig øge ensartetheden i forbindelse med håndtering af veterinære lægemidler.Målsætningen er;* at give kursusdeltagerne teoretisk og praktisk viden om forsvarlig anvendelse af medicin i husdyr-, pelsdyrhold samt akvakulturanlæg


* at give kursusdeltagerne grundlæggende kendskab til lovgivningenKursusafholdelse


Dyrlæger kan jf. § 20 i dyrlæge lægemiddelbekendtgørelsen afholde kursus i anvendelse af lægemidler til dyr. Dyrlæger som afholder medicinhåndteringskursus, skal anvende et af Fødevarestyrelsens godkendt kursus. Når kurset er godkendt kan autoriserede dyrlæger anvende det.Kurserne skal godkendes af Fødevareregionen og kursusudbyder skal senest 3 uger før afholdelse skriftlig underrette til tilhørende fødevareregion om kursussted og tidspunkt med reference til det godkendte kursus.(Kilde: Nyhedsbrev til dyrlæger fra Fødevarestyrelsen, d. 25. september 2007)Ingen kommentarer:

Send en kommentar