lørdag den 3. november 2007

Dyreværnspoliti er godt på vej

Der skal oprettes en specialenhed for dyreværnssager i hver politikreds.

Det er resultatet af politireformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, og det medfører reelt, at der bliver etableret et dyreværnspoliti inden for politiet.- Det er en meget positiv udvikling, siger Ole Caspersen, dyreværnsinspektør i Dyrenes Beskyttelse. Det betyder, at politiet vil prioritere dyreværnssagerne højt, og at de vil blive løst på et fagligt højt niveau.Politiet har netop taget det første initiativ, hvor 80 betjente skal på skolebænken. Betjentene lærer bl.a., hvordan de håndterer dyreværnssager og udfører kontrol af transport af levende dyr. Det første kursus blev afholdt i går.- Politiet er meget interesseret i at løse dyreværnssagerne fagligt forsvarligt, siger Ole Caspersen, der er Dyrenes Beskyttelses underviser på kurserne for betjentene. Med udgangspunkt i Dyrenes Beskyttelses arbejde med dyreværnssager pegede Ole Caspersen på, hvor vigtigt det er, at politiet reagerer hurtigt, når dyr bliver mishandlet eller udsat for vanrøgt. Det er også vigtigt at sikre beviserne for mishandlingen eller vanrøgten, så gerningsmanden bagefter kan blive dømt for overtrædelse af dyreværnsloven. Beviserne kan f.eks. sikres ved en obduktion.- Vi forventer, at de nye specialenheder vil højne kvaliteten af sagsbehandlingen i dyreværnssager, og vi ser frem til samarbejdet med de nye specialenheder, fortsætter Ole Caspersen.Men det er også vigtigt for betjentene at have gode redskaber. Dyrenes Beskyttelse har netop udgivet: "Dyreværnsloven med kommentarer", der er udarbejdet af justitsministeriets specialister på området: Dorit Borgaard, Christina Angela Gulisano og Julie Gyldenløve Skovborg. Dyrenes Beskyttelse udgiver hvert år en lovsamling, der indeholder al lovgivning, der regulerer dyrs velfærd.- Jeg tror, at det kan blive et rigtigt frugtbart samarbejde, fordi Dyrenes Beskyttelse kan understøtte politiets arbejde på en række områder:* Politiet kan trække på Dyrenes Beskyttelses ekspertise og dyrlæger.


* Dyrenes Beskyttelses 200 kredsformænd har altid et godt lokalkendskab.


* Dyrenes Beskyttelses betaler Falcks dyreambulance, som kan hjælpe f.eks. ved transport af vanrøgtede dyr, der skal tvangsfjernes til internat eller lign.


* Dyrenes Beskyttelse har 19 internater, der hvert år giver over 4.000 dyr nyt hjem og hvor tvangsfjernede dyr kan afleveres.


* Dyrenes Beskyttelse har en landsdækkende efterlysningsdatabase for dyr.(Kilde: Nyhedsbrev fra Dyrenes Beskyttelse, d. 1. november 2007)Ingen kommentarer:

Send en kommentar