torsdag den 8. november 2007

Indkaldelse til Ordinært Repræsentantskabsmøde

i Dansk Western Forening (DWF)


søndag den 25. november 2007 kl. 12.00

I henhold til Vedtægter for Dansk Western Forening §9 stk.2 fremsendes dagsorden for mødet


med tilhørende bilag herunder regnskab for det forgangne år samt forslag til budget for 2008.Dagsorden for Det Ordinære Repræsentantskabsmøde:1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere


2. Formanden aflægger beretning


3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget med forslag til kontingent.


4. Behandling af indkomne forslag, herunder næste års kontingent.


5. Valg af formand i lige år, valg af kasserer i ulige år.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer et i lige år og to i ulige år.


7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år ad gangen.


8. Valg af en af to revisorer og af en revisorsuppleant.


9. Eventuelt.
Repræsentantskabsmødet afholdes på:Vejle Transport Center (DTC) ved motorvejen nord for Vejlefjordsbroen


søndag den 25. november 2007 kl. 12.00 (Mødet starter præcist!) – i forbindelse


med mødet vil der blive serveret et par stykker smørrebrød.Til orientering vil vi i umiddelbar forlængelse af Repræsentantskabsmødet koordinere indsamling af data vedrørende stævne- & showdatoer for sæsonen 2008.På gensyn!
Poul Wienecke


Formand for DWFIngen kommentarer:

Send en kommentar