lørdag den 19. januar 2008

DKQHA indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i


Danish Quarter Horse Association.


Lørdag den 02.02.08 kl. 10:00 på Slagelse Transport Center.

DKQHA indkalder hermed til ordinær generalforsamling.Dagsorden: DKQHA.• Valg af dirigent.• Bestyrelsen aflægger beretning.• Kassereren aflægger regnskab til decharge.• Futurity Program Manager fremlægger regnskab til decharge.• Youth koordinator fremlægger status beretning.• Bestyrelsens planer for 2008-2009.• Behandling af indkomne forslag.• Valg af bestyrelse m.m.


Valg af bestyrelsesmedlemmer.


Der skal stemmes om følgende:


Formand


Christina på valg, ønsker ikke genvalg


Lene på valg, ønsker genvalg


Michael på valg, ønsker genvalg


Valg af revisor.


Valg af suppleanter. 2 stkEvt.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være næstformanden i hænde senest 14 dage før. Forslag som indebærer en vedtægtsændring kan kun vedtages, såfremt de er færdigformulerede og det klart er beskrevet om der er tale om en tilføjelse eller en ændring, og i så tilfælde hvilken tekst der skal ændres.Bemærk at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingens start for at man kan være stemmeberettiget. Medbring kvittering, hvis du har betalt inden for den sidste uge. Husk at skrive navn og adresse, samt fødselsdato og –år på indbetalingskortet, det gælder også hvis du betaler via homebanking.


Kontingent for voksen: 350 kr. Kontingent for ungdomsmedlemmer (under 18): 200 kr.Foreningen byder på drikkevarer, kaffe og brød.Vi håber på et stort fremmøde, da det er vigtigt at du som medlem er med til at præge foreningen.
Med venlig hilsenBestyrelsen for DKQHA.


DKQHA WebsiteIngen kommentarer:

Send en kommentar