tirsdag den 5. februar 2008

Nyhedsbrev nr. 26 fra DWF - Februar 2008

Kære medlemsklubber og ryttere!

Så er der igen NYT til klubberne!Regelbogen for 2008 forventes udsendt i løbet af MARTS 2008. DWF sørger for udsendelse af et eksemplar pr. klub! (i vil derudover kunne udskrive regelbogen via www.dwf.dk – ligesom i kan nu). Skulle man ønske at købe et eksemplar til eget brug, kan ryttere via deres medlemskab i DWF købe den for kr. 100,00 (bestilles hos Gitte Garcia – vor sekretær). Ikke-medlemmer kan købe Regelbogen for kr. 150,00.I forbindelse med vort NYE stævneprogrammel skal vi erindre jer om, at logo og opdateringer omkring af adresser, bestyrelser etc. skal være DWF i hænde senest søndag den 10. februar 2008.Logo og klubnavn vil blive indarbejdet i de enkelte kopier til brug for jer klubber, hvilket betyder at når i laver udskrifter, vil jeres klubnavn/logo stå på papiret.INFORMATIONSMØDER!!!Af hensyn til ”kom godt i gang” med det nye Stævneprogrammel, vil Kim Christensen fra DWF’s bestyrelse afholde 3 INFORMATIONSMØDER for brugere af stævneprogrammellet i de enkelte klubber.Informationsmøderne vil blive afholdt således: (max. 3 deltagere pr. klub)Jylland: torsdag den 28. februar kl. 19.30


(mødet afholdes hos: NWR grønnevej 4 Solkær 8382 Hinnerup )Sjælland: torsdag den 6. marts kl. 19.30


(mødet afholdes: Helsinge kulturhus, ”Sideskibet”, Skolegade 43, Helsinge)Fyn: torsdag den 13. marts kl. 19.30


(mødet afholdes hos: Gitte Garcia, Byllerup 13, 5588 Nr. Aaby)Tilmelding
direkte til mødeafholderen eller:Kim Christensen: kimchristensen@privat.dkProgrammellet vil kunne anvendes til såvel DWF godkendte shows/stævner – men også til jeres egne lokale stævner. Desuden vil det kunne give jer en oversigt over økonomien i de pågældende stævner – men mere om det senere!Kim Christensen har desuden tilbudt at gennemgå programmellet for Bornholmerne, idet Kim skal til Bornholm i løbet af marts (Nikolai vil blive kontaktet direkte desangående!)Ingen kommentarer:

Send en kommentar