tirsdag den 27. maj 2008

Nyhedsbrev nr. 31 fra DWF - Maj 2008

Hej alle sammen,

Vi har på vort seneste bestyrelsesmøde bl.a. talt om det krav vi tidligere har vedtaget om at ryttere for at kunne starte til DWF DM skal have startet mindst 2 DWF shows siden sidste DM. Som kalenderen ser ud pt., er vi opmærksomme på at det for nogle ryttere kan være vanskeligt at nå, men på den anden side udsender vi vort showprogram i løbet af ca. 8 dage (desværre meget forsinket i forhold til det planlagte – men der har undervejs været flere hindringer). Herefter får klubberne en frist frem til den 12. juni til at opdatere deres medlemmer i systemet og indberette det til DWF (elektronisk). Herefter vil administrationen af et DWF show være lige så enkel som ved et hvilket som helst andet show.Jeg vil derfor hermed gerne opfordre klubberne til at lade flere af deres shows registrere som DWF shows - – i kan jo lige så godt tage de 500,- kr. i dommertilskud med når arbejdet er det samme.På dette møde blev det endvidere besluttet at vi ville søsætte nogle nye tiltag hurtigst muligt:1.


Vi vil arbejde på at få en aftale med Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Bornholmstrafikken om at vi i forbindelse med transport til/fra DWF arrangementer rundt i landet kan opnå en fornuftig rabat (dette skulle gerne være medvirkende til at ”gøre Danmark lidt mindre”).2.


Vi vil arbejde på at få etableret aftale med de tyske og svenske organisationer modsvarende DWF, således at vi én gang årligt afholder et internationalt show med deltagere fra disse 3 nationer. Dette internationale show vil alle kunne stille op til, men vi har i DWF besluttet at når DWF DM er overstået og årets samlede point kan ses, vil vi tilbyde et antal af de der gennem året har opnået flest point (der i skrivende stund ikke er fastlagt, idet det afhænger meget af hvor mange sponsorpenge vi kan skaffe) at deltage i showet – sponsoreret af DWF ….. MEN HUSK der er endnu ikke indgået aftaler, så dette er blot et udtryk for hvad vi arbejder hen imod. Vi håber dog at kunne realisere et sådant show første gang i 2010.


Der vil således ikke være tale om udtagelse til et fast ”showhold”, men alene ekvipagens placeringer gennem året og slutteligt ved DWF DM, der ”åbner muligheden”. På denne måde håber vi at kunne gøre det mere interessant at ride i DWF regi og samtidigt undgå en masse unødig ballade om hvem der skal ride de internationale shows – det vil nemlig være dem der det år har redet bedst.Der er således en dybere mening med det vi har sat i gang og jeg vil i denne forbindelse gerne understrege at vi ikke har sat kravet om de 2 dwf shows for at genere nogen, men tværtimod for at ”lokke klubberne til at afholde flere dwf shows”, få flere til at starte dwf shos og forhåbentlig på denne møde være med til generelt at løfte niveauet til international sammenhæng.3.


Vi vil i nærmeste fremtid lave en ny hjemmeside til DWF. Stort set alle (incl. os selv) er utilfredse med vor hjemmesides udseende og tunge måde at fungere på – DET SKAL LAVES OM NU !!Regelbogen er endelig blevet færdig og er netop blevet lagt ud på hjemmesiden !!Følgende klubber havde indgivet ansøgning om tilskud til clinic´s:BW Riders, DLWR, BW, BHWR, HCWR, OHWR og Hytten Western RidersDet blev besluttet at ALLE ansøgere for tildelt kr. 1.500,- i tilskud til én clinic. Tilskuddet vil kunne udbetales så snart arrangementet er afviklet. HUSK i denne forbindelse, at disse clinics skal være åbne for ALLE DWF medlemmer og må således ikke være begrænset til klubbens egne medlemmer eller være prisdifferentierede for medlemmer og ikke medlemmer. Deltagerne skal blot være medlem af en klub under DWF.Derudover vil jeg lige benytte lejligheden til at sige undskyld til Hytten Western Riders, idet de jo afholder DWF DM i kvægklasser d. 12. – 14. september 2008 og det glemte jeg at omtale i mit sidste nyhedsbrev – dette hermed være gjort. Rider i kvæg, bør i så afgjort deltage i dette DWF DM i kvægklasser.I håb om at se mere til jer alle i 2008 – og husk i er altid velkomne til at kontakte mig, hvis i har kommentarer eller spørgsmål.
Med venlig hilsen


Kim Christensen


Formand, dwf


Tlf. 2166 1192Ingen kommentarer:

Send en kommentar