søndag den 30. november 2008

Nyhedsbrev nr. 37 fra DWF - November 2008

Så er vi klar til et nyt år …

Jeg vil gerne indlede med at takke alle de fremmødte til DWF´s repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i går, lørdag d. 29. november. Ialt 11 klubber var repræsenteret – det er langt flere end der plejer at være, så det var dejligt at se, der bliver støttet op omkring DWF.Der blev talt om mange ting: vedtægter, point, showprogram, showkalender, regelbog, kontingentopkrævning, mv. og bestyrelsen har mange gode ting med hjem til det fortsatte arbejde.Det blev endvidere besluttet, at der skulle arbejdes på at DWF som organisation skulle være ansvarlig for afholdelsen af DM. Da de ”stakkels” 7 mennesker i bestyrelsen ikke kan løfte denne opgave alene, vil jeg hermed gerne opfordre alle medlemsklubberne til at finde min 2 personer der vil være aktive i et DWF Showudvalg. Disse personer skal være ansvarlige for selve arrangementet, men ikke absolut være ”praktiske gris” under arrangementet. Navne og kontaktoplysninger på disse personer bedes sendt til vor sekretær, Dorte Ørom – hurtigst muligt. Målet er at DWF allerede i 2009 skal være vært ved DM – men skulle vi mod forventning ikke kunne nå dette, vil arrangementet en sidste gang blive lagt ud til en klub.Derudover skal vi have nedsat følgende udvalg: Regelbogsudvalg, PR udvalg, Kvægudvalg, og Sponsorudvalg. Hertil skal vi også bruge nogle ”ildsjæle”. Igen hermed en opfordring … har i lyst til at deltage i et af disse udvalg, bedes i rette henvendelse til vores sekretær, Dorte Ørom.Valget til bestyrelsen:Formanden blev genvalgt. Tidligere var jeg formand, fordi jeg ”i utide” overtog efter Poul. Nu er jeg formand fordi klubberne har ønsket det … tusind tak for tilliden – jeg skal forsøge at løfte opgaven til alles tilfredshed :-)) Samtidigt vil jeg gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke Poul Wienecke for hans store indsats som formand for DWF og ønske ham og hans familie alt held og lykke fremover.Derudover blev Niels Petersen & Dorte Ørom valgt ind i bestyrelsen og Camilla Torp Lars Sander blev valgt som suppleanter. Dvs. at efter det konstituerende bestyrelsesmøde, der blev afholdt i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabet, ser DWF´s bestyrelse således ud:Kim Christensen, formand


Niels Petersen, næstformand,


Dorte Ørom, sekretær


Tina Byssing, kasserer


Martin Nielsen, bestyrelsesmedlem


Camilla Torp, suppleant


Lars Sander, suppleantDet er jeg sikker på at alle kan være tilfredse med – jeg er overbevist om at vi hermed har fået en god og effektiv bestyrelse, der er klar til at tage fat på de mange – og store opgaver der venter os i 2009. Jeg vil hermed gerne byde de nyvalgte velkommen og samtidigt benytte lejligheden til at takke de ”gamle” for deres store indsats gennem årene.Referat af repræsentantskabsmødet samt opdatering af hjemmesiden, vil ske hurtigst muligt.Slutteligt vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsenKim Christensen


Formand, dwf


Tlf. 2166 1192Ingen kommentarer:

Send en kommentar