lørdag den 10. oktober 2009

Åbent brev til DWF

Vedr. Repræsentantsskabsmøde 2009.

Vi har i Fyns Western Club fulgt debatten vedr. DWF-DM, indberetninger, hjemmeside, stævner og meget mere. Fyns Western Club er meget bekymret vedr. den seneste tids udvikling, og ønsker at tage del i løsningen af de problemer, vi mener er tilstede.Vi ser et stort behov for at der bliver gjort nogle ændringer i vedtægterne, samt at der hurtigst muligt kommer en konstruktiv debat om diverse andre forhold.Set i dette lys har vi følgende ændringsforslag til DWF’s vedtægter, samt nogle punkter vi vil havde med på dagsordenen på det kommende repræsentantsskabsmøde.Vedtægstændringer:


§8 stk. 2:


Regnskabsåret er 1. Januar til 31. December.


Ændres til:


Regnskabsåret er 1. Oktober til 30. September.


Begrundelse: Da regnskabet der forelægges repræsentantskabet er fra 1/10 til 30/9 må vedtægterne ændres således at formalia er korrekt. I den sammenhæng er det også væsentligt at vide hvorledes §4 stk. 1 tolkes. Det vil sige: Kontingent til betaling pr. 31/1-2009, gælder kontingent 2008 eller 2009?§9 stk. 2:


Ordinært repræsentantsskabsmøde ……. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest den 15. Oktober.


Ændres til:


….. Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantsskabsmødet. Mødets endelige dato må varsles senest 15. Oktober.


Begrundelse: Det er ikke hensigtsmæssigt at forslag skal sendes halvanden måned før mødet. Med så lang frist forsvinder dynamikken og det dræber arrangementet. Det er ligeledes væsentligt at alle får den rigtige dato på et passende tidligt tidspunkt. På denne måde vil der ikke være tvivl om datoen.§9 stk. 4:


Til repræsentantsskabet har………medlemstantal opgjort og afregnet pr. 1. August.


Ændres til:


…… medlemsantal opgjort pr. 31 december og afregnet pr. 31. Januar.


For nye klubber optaget efter 31. December i indeværende regnskabs år, er det medlemsantallet pr. optagelses datoen der danner grundlaget.


Begrundelse: Medlemsklubberne skal den 15. Januar indberette medlemsantal m.m. opgjort pr. 31. December. Der er ingen grund til at dette skal gøres endnu engang i august. Samtidigt gives nye klubber adgang til repræsentantsskabet på en enkel og gennemskuelig måde.§9 stk. 7:


NYT punkt:


Alle der har gyldigt medlemskab af en DWF klub kan møde op ved repræsentantsskabsmøderne og skal gives passende mulighed for at stille spørgsmål vedr. punkterne på dagsordenen.


Begrundelse: Dette kan åbne for mere debat og konstruktivt arbejde i hele DWF strukturen. Alle ”menige” medlemmer der har noget på hjertet kan komme med dette i DWF’s øverste myndigheds forum. Dette dog uden at svække den grundlæggende struktur i DWF. Da de menige medlemmer ikke har stemmeret. Dette er fortsat underlagt reglerne beskrevet i §9 stk. 4.§10 stk. 1:


Såfremt mindst 3 …….. eller 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det, eller …….


Ændres til:


…….. eller mindst halvdelen af medlemsklubberne skriftligt kræver det, eller …….


Begrundelse: Som formuleringen er i dag, er det praktisk talt umuligt for medlemsklubberne at kræve et ekstraordinært repræsentantsskabsmøde. Man har intet overblik over hvor mange stemmer der er i hver klub og klubberne har derfor heller ikke praktisk mulighed for at samle det nødvendige 2/3 flertal der kræves.


Med ændringen er det enkelt og overskueligt. Desuden er der god grund til at tage det alvorligt, hvis mere en halvdelen af klubberne har en sag de ønsker taget op ved et ekstraordinært repræsentantsskabsmøde.Følgende emner ønskes også taget med på dagsordenen for debat og deraf følgende beslutninger:


1. Indberetninger fra medlemsklubber.


2. Stævneprogram.


3. DWF’s regelbog.


4. DWF’s hjemmeside.


5. DWF-stævner.


6. Generel debat vedr. DWF’s rolle i westernsporten, samt forholdet mellem bestyrelsen og medlemsklubberne.
Med venlig hilsenChristina Ehrhorn


Fyns Western ClubIngen kommentarer:

Send en kommentar