søndag den 14. februar 2010

DWF Nyhedsbrev nr. 1-2010

Velkommen til 2010. ”Nyt år, nye muligheder”. Selvom det siges ofte, passer det godt rigtigt på DWF.

Medlemsindberetninger


Den 10. februar kl. 11:04 blev der skrevet historie i DWF. For første gang i nyere tid, har vi fået medlemslister fra samtlige medlemsklubber. Det vil sige at vi nu har listerne fra samtlige 19 klubber der er medlem af DWF.En lille top fem over de hurtigste klubber:1. JWF (6/12)


2. BHWR (11/12)


3. FCWR (19/12)


4. TDWR (22/12)


5. BWR (28/12)Nu da vi har listerne, kan vi gå ordentligt i gang med, at få sat det hele mere i system. Poul Hansen er nu i gang med at indtaste alle oplysningerne centralt. Et stort stykke arbejde med næsten 700 medlemmer i klubberne.Vi kommer tilbage, med mere til både klubber og de enkelte medlemmer, der hvor vi mangler informationer.Udvalg og ledelsesstruktur


Som man har kunnet læse, i de referater vi offentliggør efter hvert bestyrelsesmøde, har vi moderniseret ledelsesstrukturen i DWF. Der er nedsat 3 udvalg med hver sit ansvarsområde. Et økonomiudvalg, et klub- og PR-udvalg, samt Sportsudvalget. Hvert udvalg arbejder med detaljerne inden for hvert sit område. Der udarbejdes beslutningsforslag fra udvalgene, og bestyrelsen kan derfor koncentrere sig om, at træffe afgørelser og lægge strategier. Hvert udvalg har 2 faste medlemmer fra bestyrelsen. Der suppleres med indkaldelse af kompetence personer til de enkelte opgaver i udvalgene. Når disse opgaver er løst, bliver de supplerende kompetence personer igen fritstillet. På denne måde er der mere dynamik i udvalgsarbejdet, og mindre chance for at nogen kører fast i opgaverne.Regelbogen


Det udvalg der nok er mest fokus på i øjeblikket, er naturligvis Sportsudvalget. Vi har i Sportsudvalget samlet en gruppe af kompetence personer, der bogstaveligt talt arbejder dag og nat med rettelser til regelbogen. At det ikke er nogen enkel opgave, kan ikke komme bag på nogen. Der er rigtig mange hensyn der skal tages: Sikkerhed, dyrevelfærd, sportslig fairness, hensynet til ryttere i alle kategorier, publikum og arrangørerne. Vi må foruden at havde fokus på 2010, også rette blikket mod fremtidens udvikling.Selv om vi aldrig opnår at gøre alle tilfreds, skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi ønsker, at der skabes attraktive rammer for rytterne, hestene, publikum og arrangørerne. Dette er det overordnede mål for udvalgets arbejde.I den anledning vil vi gerne, takke for de mange gode indspil vi har fået, både fra vore medlemmer, fra vore kompetence personer og fra diverse portaler.Pointlister


Pointlisterne vi har set de sidste par år, har ikke givet anledning til overdreven jubel, for at udtrykke det mildt. Her kunne man sikkert bruge meget energi på, at finde de skyldige og pege finger af snart den ene, snart den anden. Men igen retter vi blikket fremefter og arbejder nu med at rydde op på dette område. Et af de første skridt i den rigtige retning, var medlemslisterne. Disse er nødvendige for at komme i gang med nogle krydsreferencer og verificeringer af placeringer og point. Her er også et område med et meget stort arbejdspensum.Hjemmesiden


Katastrofalt, så enkelt kan det udtrykkes. Vi har fortsat store tekniske problemer, og kan ikke svare præcist på hvornår dette er løst. Den 1. marts er en deadline vi stræber imod. Men skal vi være helt ærlige, og det skal man jo, så er udsigten til, at vi har det på plads til den 1. Ikke overvældende. Men vi giver ikke op og arbejder med en plan B.I perioden frem til hjemmesiden er på plads, vil vi fortsat bruge Western Portalen som vores foretrukne medie.
DWF er medlemmernes organisation. I bestyrelsen arbejder vi målrettet og intensivt på, at skabe de bedste rammer for vore medlemmer på tværs af hesteracerne og rytternes nivau. Som en All Breed organisation har vi ingen forpligtigelse overfor bestemte hesteracer, og vil derfor havde fokus på rytteren frem for hesteracen. Mere om dette i næste nyhedsbrev.
De venligste hilsner


På bestyrelsens vegne


Lars Toftdahl, sekretær.Ingen kommentarer:

Send en kommentar