onsdag den 21. april 2010

Ingen fare ved vulkanaske

Der er ingen fare for, at dyr, foder eller fødevarer lider skade ved at en sky af vulkansk aske passerer Danmark.

Ifølge oplysninger fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er det meget usandsynligt, at der kommer andet end ubetydelige mængder partikler fra den islandske vulkanaske ned i nærheden af jorden i Danmark. Derfor er der ikke grund til at advare om fare for dyr, foder eller fødevarer.

 Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen er i tæt kontakt med Danmarks Miljøundersøgelser, der overvåger luftforureningen i Danmark. Hvis situationen ændrer sig, vil Fødevareministeriet orientere om eventuel sundhedsfare på ministeriets hjemmesider og www.kriseinfo.dk.

(Kilde: Plantedirektoratet)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar