søndag den 16. maj 2010

DWF Nyhedsbrev nr. 6-2010

Dansk Western Forening har igen oplevet en del turbulens . Selvom ”flyvemaskinen” bliver rystet lidt igennem, og der er lidt askeskyer, så holder vi kursen mod destinationen. Besætningen er skam lydhør over for de forslag der er til nye destinationer eller alternative ruter. Vi har dog fra flertallet af vore passagere fået bekræftet, at vort mål med at gøre DWF til en klub- og rytterorienteret all breed organisation, er den rigtige destination. Vi kan måske ikke flyve den direkte rute, og der vil nok være lidt turbulens og en askesky i ny og næ, men destinationen den er klar.

Regelbogen 2010
Reglebogen er taget i brug. Fyns Western Club afholdte deres Spring Break den 1. maj efter den nye regelbog. Et show der ikke havde været muligt at afvikle som DWF show, hvis man havde brugt den gamle regelbog. Vor repræsentant på stedet fik indtrykket af et rigtigt godt show, med mange gode og glade rytterer.

Vi kan nu allerede se, at nogle af de tiltag, der er gjort i Regelbogen 2010, får tingene til at gå i den rigtige retning. At vi langfra er nået i mål, er der ingen grund til at skjule. Fremtiden byder på nogle udfordrende år med fortsatte justeringer.

Regelbogen 2011-12
Hen over sommeren vil Sportsudvalget arbejde med Regelbogen for 2011-12. Vi vil her ikke gå i detaljer med de enkelte ændringer. Men vi vil dog gerne løfte sløret for nogle af de overordnede temaer, der vil blive i den forbindelse.

  • Samtidigt som begreberne Beginner, Amateur og Open, glider i baggrunden og endeligt erstattes af ”Divisioner”, så tages der et opgør med amatørbegrebet. Vi ønsker fremover at give mere plads til dem der også underviser lidt i fritiden, og som måske også får et vederlag for dette. Den nuværende definering af en amatør passer ikke rigtigt til Danmark og til DWF.
  • Vi skal også have forenklet reglerne om en hest er lånt, leaset eller lejet. Heller ikke disse skarpe formuleringer hører sig til i vores del af westernverdenen.
  • Reglerne for officials skal forenkles og tilpasses den virkelighed vi lever i.
  • Der kommer en ny division 5 for de nyeste af de nyeste, de grønneste af alle greenhorns, eller dem der bare vil prøve western for første gang.
  • Vi genindfører rytter- og hestelicenser. Dette skal føre til en ordentlig registrering af rytter og heste. Dermed vil der også være bedre muligheder for at registrere point og foretage udklasninger på et rigtigt grundlag.
  • De discipliner, hvor det nuværende pointsystem ikke er brugbart som grundlag for udklassning, skal havde et nyt system.
 
Midlertidige bestemmelser
Vedlagt dette nyhedsbrev er de midlertidige bestemmelser. Vi har her 8 punkter der alle specifikt gælder for 2010. De 7 af punkterne er enkle, og har ikke givet anledning til den forsinkelse der har været.
Men når det gælder point til udelukkelse i Halter, Team Penning og Ranch Sorting, så har vi brugt ekstra meget tid med at gennemgå de mange løsningsforslag, der har været på dette. Desværre er det endnu ikke lykkeds at finde ”de vise sten”. Nogle modeller vil favorisere de erfarne på bekostning af de mindre erfarne. Hvilket ikke er ønskeligt. En del af de andre modeller strander på vores manglende rytterregistering. Noget der først vil være brugbart fra 2011.
Derfor er konsekvensen, at vi 2010 ikke vil bruge de point der samles i disse klasser til udelukkelse/klassificering. Point vil udelukkende blive brugt til High Point m.m.

Året er kommet godt igang med de første par shows i DWF regi. Den nye reglbog 2010 har netop åbnet op for, at endnu flere klubber kan afholde DWF shows. Der er nu skabt plads til alle typer rytterer, og til at klubberne kan afholde shows, der passer klubbens ønsker og behov. Meget er blevet enklere, men mere skal fortsat forenkles. Det vil bestyrelsen bruge sommeren og efteråret til at gøre.

De venligste hilsner

På bestyrelsens vegne
Lars Toftdahl, sekretær.
Dansk Western Forening

Ingen kommentarer:

Send en kommentar