fredag den 1. oktober 2010

Indbydelse - DWF-kvægmøde

Kære ”kvæg-aktive” DWF medlemmer,

Året 2010 har budt på en række ændringer og udfordringer for både DWFs bestyrelse, sportsudvalg og jer – deltagere og arrangører af kvægshows i DWF regi.

Det er uhyre vigtig, at de erfaringer, der er gjort i løbet af stævnesæsonen nu bliver brugt konstruktivt og derfor inviterer vi til et møde mellem DWFs sportsudvalg og jer – ”kvægkyndige” medlemmer.

Vi beder hver klub om at vælge 1 – 3 medlemmer, som har erfaring med at deltage i eller arrangere kvægshows og som kan deltage i mødet.

Vi håber, at vi kan indgå i en konstruktiv dialog omkring kvægridnings fremtid i Danmark, og at vi i fællesskab kan udarbejde eventuelle forslag til ændringer i Regelbogen for 2011.

Mødet finder sted:

Lørdag 09. oktober 2010 kl. 13:30 på Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64, 5792 Årslev, Fyn

Dagsorden:

1. Velkomst - kaffe og kage
2. Præsentation af de regler/paragraffer, som skal revurderes
3. Brainstorming, ideer, løsningsforslag for hver paragraf/regel
4. Regelformuleringer. Der udarbejdes forslag til formuleringer for senere vedtagelse.
5. Evt.

Tilmelding skal ske klubvis til Anna Søgaard Hanusova på anhanus@yahoo.de. Ved tilmelding bedes du meddele: hvor mange medlemmer I kommer, hvilken klub I repræsenterer, hvilke regler bør ændres og hvorfor. Sidstnævnte punkt er meget vigtigt og vil give os mulighed for at have et konkret og konstruktivt udgangspunkt til mødet.

Vi glæder os til at se jer.


DWFs sportsudvalg

Ingen kommentarer:

Send en kommentar