onsdag den 5. januar 2011

GENERALFORSAMLING NRHA.DK 2011

Hermed indkaldelse alle medlemmer til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Søndag den 6. februar 2011 kl. 14.30 i rytterstuen på Brædstrup Rideskole, Ny Tønningvej 3, 8740 Brædstrup

Dagsorden er som følgende:

a) Valg af ordstyrer & referent
b) Vurdering af mødets lovlige indkaldelse
c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede
d) Formandens beretning
e) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
f) Fremlæggelse af plan og budget for det nye år
g) Fastsættelse af medlemskontingent og hesteregistreringsafgift for 2012
h) Valg af formand og kasserer (lige år)
i) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
j) Valg af 2 suppleanter
k) Valg af revisor og revisorsuppleanter
l) Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens medlemmer
m) Eventuelt

Forslag som ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. De indkomne forslag samt bestyrelsens egne forslag skal offentliggøres på www.nrha.dk senest 1 uge før generalforsamlingen.

Indkaldelsen er offentliggjort på www.nrha.dk den 5. januar 2011 – altså lidt mere end 4 uger før datoen for generalforsamlingen.


Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar