torsdag den 17. marts 2011

FWC Springbreak 2011

Fyns Western Club holder deres Springbreak Western show 2011 den 7. maj i Millinge Rideklub. Dette er årests første show med DWF pointgivende klasser.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER:
1. Stævnet adresse: Millinge Rideklub, Assensvej 320A, 5642 Millinge.

2. Regler: Der rides efter DWF gældende regler (Kan downloades på www.dwf.dk).

3. Baneforhold: Showarena er indendørs bane på 20x50m. Opvarmningsbanen er udendørs på 20x60m.

4. Startberettigelse: Showet er åbent for alle der er medlem af en klub under DWF. For deltagelse i pointgivende klasser, mærket med 4 cifferet DWF-kode, kræves rytterlicens (læs mere på www.dwf.dk). Ikke pointgivende klasser (division 5) er også åbne for ryttere der ikke er medlemmer af en klub under DWF.

5. Anmeldelse: Anmeldelse skal ske på FWC`s vedlagte anmeldelsesblanket. Kun en ekvipage pr blanket. Der betales en office charge pr. Ekvipage. Betaling for starter, office charge og evt. opstaldning skal ske til konto 0828-0002628341, og være mærket med navn og evt. licensnr. Anmeldelse sendes til: Joan Greve Toftdahl, Grønmosevej 1, 5792 Årslev eller fwc@redranch.dk.

6. Sidste anmeldelsesfrist: Anmeldelse samt betaling skal være modtaget senest den 23. april 2011.

7. Startgebyr: Startgebyr: 80 kr. pr. klasse. Efteranmeldelse modtages kun i det omfang tidsplanerne tillader det, og kun mod et efteranmeldelsesgebyr på kr. 50,-

8. Opstaldning: Ønskes der opstaldning, aftales dette med Joan Greve Toftdahl, fwc@redranch.dk. Der er et meget begrænset antal pladser fra fredag til lørdag, pris kr. 350,00 inkl. halm. Der er lidt flere dagbokse lørdag, pris kr. 250,00. ”Først til mølle...” princippet gælder. Betaling for opstaldning refunderes ikke.
Ingen heste må sættes på stald uden forudgående henvendelse i sekretariatet.

Propositioner, tilmelding og klasseoversigt findes HER

Ingen kommentarer:

Send en kommentar