fredag den 15. juli 2011

Lempelse af kravene for opførelse af bl.a. læskure

Som del af regeringens Væk med bøvlet-plan ændres grænsen for, hvornår garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger skal anmeldes til kommunen. Efter de gældende regler skal byggearbejder med et areal op til 50 m2 anmeldes til kommunen.

Fremover kan garager m.v. med et areal på op til 35m2 opføres uden anmeldelse til kommunen, dog skal garager m.v., som opføres i forbindelse med sammenbyggede enfamilieshuse, anmeldes, hvis arealet er over 20 m2.

Garager m.v. med et areal over 35 m2 og højst 50 m2 skal fortsat anmeldes til kommuner. For garager m.v. i forbindelse med sammenbyggede enfamilieshuse skal der ske anmeldelse, når arealet er over 20 m2 og højst 50 m2.


Ændringerne trådte i kraft pr. 01.07.2011

Læs om alle de øvrige væsentlige ændringer via linket HER

(Kilde: Erhvervs & Byggestyrelsen)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar