mandag den 9. januar 2012

DWF Nyhedsbrev nr. 1-2012

Så er 2011 historie. 2011 var året hvor rytterlicensen blev indført og hvor det ryttertilpassede regelsæt blev stadfæstet. Året har budt på mange positive oplevelser til trods for den generelle krise der er i ridesporten, og dermed også i westernsporten. DWF har fået bragt økonomien på rette kurs og vi kan alt i alt se på 2012 og den nærmeste fremtid med optimisme.

Repræsentantskabsmødet 2012.
Den 3. marts holdes der Repræsentantskabsmøde i det Jyske. Som annonceret i sidste nyhedsbrev ønsker vi at gøre dette lidt anderledes end tidligere.
Mødet for 2012 bliver delt op i 2 dele.
Del et vil være et medlemsmøde hvor vi inviterer alle vore klubbers medlemmer. Her vil vi foruden en debat om løst og fast også uddele de forskellige ”End of Year Awards”. Vi ønsker at denne første del skal motivere deltagerne i selve repræsentantskabsmødet.
Del 2 er altså selve repræsentantskabsmødet, som vil blive afholdt således som vedtægterne kræver det. Vi minder i den sammenhæng om at klubberne kan stille med 3 repræsentanter pr. Klub.
I forbindelse med indkaldelsen kommer der mere info om tid og sted.

KODA/Gramex.
Aftalen med KODA/Gramex er på plads og vore medlemsklubber kan trygt bruge musik og lignede til klubbernes arrangementer i 2012. Det må være betryggende, at dette er lovligt. Samtidigt som der ikke er risiko for dyre ekstraomkostninger til efterbetaling af afgifter, man har glemt at betale.
Aftalen er nu hvor den er gjort af den landsdækkende hovedorganisation væsentlig enklere at administrere og på meget bedre vilkår, end den ville havde været hvis hver enkelt klub skulle lave individuelle aftaler.

Dommeruddannelsen.
Vi arbejder med at få detaljerne på plads for uddannelsen af flere dommere i DWF regi. Dette gør vi i samarbejde med EWU. Der er mange fordele ved dette. Blandt andet er EWU’s dommer uddannelse af høj kvalitet og internationalt anerkendt. Vore dommere vil også være EWU godkendt og kunne dømme alle de steder hvor der bruges EWU-dommere. Der vil være et system for efteruddannelse og opfølgning på de nye dommere.
Det er også vor hensigt, at vore eksisterende dommere tilbydes mulighed for, at komme ind i dette system.
Vi ønsker fortsat at høre fra klubber, enkelt personer og de eksisterende dommere om deres interesse for dette.

Hjemmesiden.
Der kommer som lovet flere funktioner på vores hjemmeside. Første step er en ”News subschriber”. Her kan alle tilmelde sig, og vil derefter modtage nyheder og andet relevant fra DWF direkte i deres mailboks.
Vi har også sat en kalender på hjemmesiden. Den bliver holdt i en enkel PDF-udgave, som alle kan laste ned, eller udskrive. Datoerne må naturligvis tages med forbehold, da ikke alt er meldt direkte til os. Noget info er indsamlet på div. Portaler og hjemmesider.

Shows 2012.
OHWR havde kaldt de Sjællandske klubber og et par landsdækkende forbund til et kalendermøde 20. november 2011. Et rigtigt godt tiltag, der har fået kalenderen på disse kanter til at stemme. Men vi mangler fortsat resten af landet. DWF-klubberne melder ind til os og vi bringer den relevante info på vor hjemmeside. Men vi håber at andre klubber og arrangører melder datoer til diverse portaler. Samtidigt vil vi opfordre til at datoer også sendes til alle foreninger og forbund. På denne måde kan vi forhåbentligt hjælpe hinanden med at undgå uheldige dobbelt arrangementer.
Vi er alle bedst tjent med at nå ud til nye ryttere og et nyt publikum via en god vifte af arrangementer fordelt fornuftigt på både tid og sted.

Velkommen til en ny klub.
South Denmark Western Riders (SDWR) er pr. 1/1 2012 optaget som ny medlemsklub i Dansk Western Forening. Det er dejligt at der også i en tid med svære vilkår kommer nye klubber til. Der er yderligere 2 klubber der har vis deres interesse.
Desværre er der også klubber der enten vælger at træde ud af fællesskabet eller simpelthen går i opløsning.
Det at stå sammen og arbejde for en rytterbaseret all-breed forening er faktisk til gavn for alle, det være sig trænerer, avlerne eller specialforbundne. Det er gennem samarbejde, vi ved fælles hjælp vinder nye tilhængere til westernsporten, ikke ved at stjæle fra hinanden.
Når et massivt flertal i FCWR vælger at bakke op om medlemskabet i DWF, på trods af rygter om det modsatte, så er der håb for det fremtidige sammenarbejde.

Vaccination af heste.
De fleste har nok fået med sig at Dansk Rideforbund har valgt at justere reglerne for vaccination af heste. Om dette er fornuftigt eller ej er ikke noget vi vil bruge tid og spalteplads på. Det er DRF’s egen sag. Men når det så er sagt, så kommer vi i westernsporten ikke uden om problematikken.
Vi kan vælge den klassiske ”hvad rager det os” holdning. Risikoen er, at vore medlemsklubber mister adgangen til de faciliteter, de skal bruge i dagligdagen og til shows.
Vi kan også vælge at følge deres linje. Dermed sikre os normal tilgang på faciliteterne, da vi så alle følger samme standard.
2012 vil ikke byde på de store forandringer i forhold til 2011. Hverken hos os eller hos DRF.
Fra 2013 vil de nye regler træde i kraft og DWF vælger at følge med. Så har vi fortsat tilgang på de faciliteter vi har brug for, og ingen vil pludselig komme i klemme mellem forskellige systemer.
Vi vil på vor hjemmeside give mere udførlig information om både reglerne for 2012 og dem der kommer fra 1/1 2013.


De venligste hilsner og godt nyt år.

På bestyrelsens vegne
Lars Toftdahl, Formand
Dansk Western Forening

Ingen kommentarer:

Send en kommentar