fredag den 7. maj 2004

Referat af Stormødet d. 23. april 2004
Referat af Stormøde på Kongskilde Friluftsgård d. 23.04.04 kl. 19.00.

Endelig Dagsorden:1. Velkomst ved Poul Wienecke (næstformand i DWF)


2. Introduktion ved Claus Jørgensen (ny formand i DLWR)


3. Hvordan ønsker man at organisere Dansk Westernridning på All Breed scenen? Oplæg ved Conny Mearlyn Nielsen (formand for DWF)


4. Hvad er det præcist der ønskes af en organisation (forbund)? (ordet frit!)


5. Hvordan kommer vi videre? (ved Poul Wienecke)


6. Orientering omkring Dansk Ride forbund (ved Conny Mearlyn Nielsen)


7. Eventuelt


8. Næste skridt & afslutningTil stede var:


For DWF: Poul Wienecke – Næstformand, Conny Mearlyn Nielsen Formand, Tom Hansen - Sekretær


AWR: Kaj Petersen – Formand, Tonny Christensen – Næstformand


NBC: Brian Kronborg - Næstformand


NWR: Annette Thrane Knudsen – Sekretær, Yvonne Knudsen – Formand


MWR: Yvonne Asmussen - Formand, Tina Byssing – Kasserer, Bettina Kjær – Best. Medl.


BHWR: Michael Schleimann – Formand, Didde Bach Schleimann medl.


BWR (Bornholm): Eva Andersen


HCWR: Niels Petersen – Formand , Britta Andersen – Best. medlem.


WRS: Steen Merrild – Formand


WHS: John Jensen – Formand, Lone Andersen – Sekretær


ApHCDK: Bjarne Jacobsen – Formand, Inge Andersen – Kasserer


FCWR: Hans Erik Andersen – Formand


DKQHA: Henning Christensen – Formand


WHC: Helle Kristensen – Best. Medl.


DLWR: Claus Jørgensen – Formand


PHCDK: Heidi Magnusson – Formand (afbud)ad 1)


Poul Wienecke bød velkommen som følger:Først velkommen til alle !Det er bevidst fra vor side at vi har placeret alle ved runde borde og måske lidt på tværs af tilhørsforhold – vi ønsker dialog og debat! – ikke grupperinger!Mødet slutter senest kl. 23.00 – så tidsplanen skal overholdes (det kan godt være at det bliver svært, men lad os komme igennem aftenens punkter og så


måske beslutte at holde et HELDAGSMØDE efterfølgende – det væsentlige må være at komme i gang!Baggrunden for mødet er: RYTTERNES FRUSTRATIONER (hvilket man dels har kunnet læse på Heste-Nettet – dels omkring debatten omkring DM for All Breed og mange flere områder, som jeg ikke skal komme yderligere ind på!)Det virker jo lidt paradoksalt – at det er rytternes frustrationer – idet det er vores/jeres vores allesammens MEDLEMMER der er frustreret pga. MANGLENDE ENIGHED blandt OS! (KLUBBERNE) – LIDT UNDERLIGT AT VI I EN SEKTOR MED OMKRING 2-3000 AKTIVE LØBER IND I PROBLEMER SOM DISSE? Og samtidig når mere eller mindre alle klubber har en smuk formålsparagraf der hedder: at fremme westernridning i Danmark, både sportsligt, socialt, kulturelt - jeg tror, at den MANGLENDE ENIGHED desværre også vil være med til påvirke tilgangen af nye ryttere!!!! – og det vil jeg i hvert fald ikke være med til!I forbindelse med dialogen på Heste-Nettet mødte vi Claus Jørgensen (Medie-Rådgiver) som sammen med Conny fødte ideen til et STORMØDE med mulighed for at komme til orde! Jeg tror måske ikke at formen på mødet er præcis som Claus havde forestillet sig – men for os er det vigtige at få startet op / komme i gang i stedet for at gå efter det ”PERFEKTE” MØDE!FORMÅLET med mødet er:AT FÅ SAMLET HELE DEN DANSKE WESTERN-VERDEN UNDER EET!MIDLERNE er:- ·at få skabt grundlag for ENIGHED


- ·at få ALLE klubber til at tage MEDANSVAR for fremtiden!


- Det handler om ”SAGEN” – IKKE PERSONER!


- ·Det handler om ”FREMTIDEN – IKKE FORTIDEN!”


- ·KORT SAGT det handler om at KOMME VIDERE!”HVIS DU IKKE ER EN DEL AF LØSNINGEN ER DU EN DEL AF PROBLEMET!”>Ad 2)


Ordet blev givet til Claus Jørgensen der fortalte om sin indgang til westernridning og sit erhverv som mediekonsulent, ligeledes om hans rødder i sportsregi, hvor han har været aktiv som planlægger og stateg i forbindelse med dannelse af nye sportsforeninger.Claus langede kraftigt ud til styrelsen af de ledende westernorganer og avlsforeninger, der i DK har svært ved at enes. Han gjorde klart, at det for de menige medlemmer er frustrerende og det er ukonstruktivt set i relation til omverdenen, men også for fremtiden.Claus skrev 4 punkter på ”flip over`en”, som han bad de deltagende fremmødte om at ”comitte” sig til, gående ud på, hvordan skal vi afholde dette møde:A. Positivitet


B. Konstruktivitet


C. Afslappethed


D. FremadrettethedClaus bad alle om at gå op og sætte deres signatur på punkterne og på nær en enkelt gik alle med på ideen.>Ad3)


DWF`s formand Conny Mearlyn Nielsen åbnede punktet : Hvordan ønsker man at organisere dansk westernridning på all breed scenen?ORGANISATIONDe fleste tilstedeværende ved hvordan DWF er opbygget som paraplyorganisation.Der er intet sensationelt i opbygningen, for DWF er opbygget fuldstændig som alle andre sportsforeninger i dette land.Nemlig med et hovedforbund hvor medlemskabet tegnes via lokalklubber.


Hovedforbundet tegner retningslinier, foreningsvedtægter samt sportsvedtægter.Styringen af Forbundet foregår via et repræsentantskab, der nedsætter en Bestyrelse.


Sådan ser det ud i alle andre lande vi kan sammenligne os med og som sagt i alle andre Sportsforbund modsat de myter der kører, må det på det bestemteste afvises at DWF organiserer shows.Hele 2003 var det en målsætning at støtte lokalklubberne i showafholdelse, men ser vi bort fra DM, er DWF som organisation ikke en aktiv del af showafholdelsen og der har ikke været noget økonomisk engagement udover støtte til dommere.At Bestyrelsesmedlemmer involverer sig, har som sådan ikke noget med Hovedforbundet at gøre, men er derimod en indikation af, at der mangles folk i dette land, der kan løfte opgaverne.


Om det danske westernfolk i all breed regi ønsker en paraplyorganisation i westernregi eller ønsker at organisere sig i DRF med indmeldte lokalklubber der. Det bliver fremtidens kardinalspørgsmål.Hvor vil vi hen?Ingen tvivl er der om, at jo mere westernsektoren vokser, jo større bliver behovet for et betalt sekretariat, hvilket er en betydelig økonomisk belastning. Allerede de administrative byrder der på nuv. påhviler bestyrelsen i DWF er svære at få løst i privatregi med frivillig arbejdskraft.Der ønskes orden i sagerne og frem for alt effektivitet, hvilket er forståeligt. Alt dette er problemløst at få klaret hvis der var folk nok til at stille sig op i rækkerne. Men her må vi se i øjnene at det kniber.Vi ser i DWF`s Bestyrelse masser af muligheder for fremtiden, men vores forestillinger slår ikke til såfremt det halve at politikerne i lokalklubberne trækker den anden vej. Uden engagement, samarbejde og fremadskuen når vi ingen vegne. Uden erkendelse af at kun via overholdelse af demokratiske spilleregler, når vi heller ingen vegne.


Nuvel folk der involverer sig politisk, har noget på hjerte, men de glemmer som oftest at høre folkets stemme.Og folkets stemme er: Én regelbog, én organisation og ro på organisationplan.Jamen så må vi politikere høre på dem og ikke kun nøjes med at lytte til vores nærmeste bekendtskabskreds.


Vi vil gerne have flere ryttere i westernregi, for vi tror på vores rideform, men vi skal have en velunderbygget organisation til at tage imod dem. Ellers er alt ligegyldigt.Så kære westernfolk! Hvordan ønsker i fremtidens westernstruktur?Skal klubberne styres af en ”Storebrorklub”, der udskriver regelbøger og formandsmøder med en regelløs struktur, eller ønskes der et reelt overordnet forbund , hvor klubberne ikke alene er organiserede, men også forpligtede?” (hermed sluttede Conny’s indlæg).Kaj Petersen AWR fik ordet og sluttede op om at der skal en overordnet styring til at westernridningen. At den overordnede organisation kunne og burde være en organisation der var en del af DRF var en god mulighed som både ville kunne udvikle tingene og få styr på alle de mange svære arbejdsopgaver. Her løftedes især et øjenbryn i forbindelse med regelbøger og pointstillinger.Henning Christensen DKQHA fortalte om den forvirring der herskede, når man som ny westernrytter kom ind i westernverdenen. Det er forståeligt at avlsforbundene har hver deres regelbog og at det ikke rammer så mange, da de færreste har mere en en race, men at all breed verdenen har 2 regelbøger er et stort problem, ligesåvel som at der skal løses licenser, hesteregistrering og meget andet i flere instanser.Løsningsmodellen kan kun være eet kort hvor man kan ride overalt.Inge Andersen ApHCDK sagde, at hun mente ikke, at der med det hun hørte kunne findes nogen løsninger, så længe den nuværende DWF Formand sad på posten.Bjarne Jacobsen ApHCDK fremlagde sin frustration over det stadigt dårligt fungerende pointsystem i DWF.Brian Kronborg DWF/NBC undskyldte vedr. pointsystemet, idet han ikke havde haft råd til at købe en ny computer, da den gamle var brudt sammen.Henning Christensen foreslog at man hurtigt fandt en løsning med fælles regelbog og pointsystem for DWF og WRS.Steen Merrild WRS fortalte at der forudgående havde været et samarbejde omkring regelbog men at det var opløst. Det nye WRS regelbog skulle nu nyoversættes efter AQHA regler, og den skulle finansieres via reklamemidler.Niels Petersen HCWR mente, at DWF var et godt bud på en ledende organisation, men at det lige nu blev drevet forkert, idet det ikke skulle stå for det samme som WRS.Steen Merrild WRS rettede et angreb på DWF for at være dårligt ledet og at man burde kigge internt på hvorfor DWF ikke fungerede. Ligeledes blev DWF ikke drevet efter sin formålsparagraf som han sagde. Dette var i høj grad årsagen til at de forskellige klubber ikke ønskede at slutte op. Steen Merrild havde ellers altid syntes, at ideen om DWF var den eneste rigtige for en ledende organisation og han havde altid bakket op om ideen, men i de 4 år DWF havde eksisteret havde det ikke fungeret.John Jensen WHS fremlagde, at man skulle jævne organisationen med jorden og bygge en ny, idet han sammenlignede den med at købe et gammel hus på en ny grund. Han mente, at der skulle et nyt hus på.Michael Scleimann BHRW mente, at det var for dårligt at man ikke ville give den nye siddende Bestyrelse for DWF arbejdsro.Efter flere tilkendegivelser af at DWF var den eneste rigtige ledelsesmodel holdtes en pause.ad 4)


Hvad er det præcist der ønskes af en organisation Forbund?ad 5)


Hvordan kommer vi videre?(Punkterne løb lidt over hinanden - hvorfor de her er slået sammen under et!)Der kom bemærkninger om, at DWF skulle tage sig at de overordnede forhandlinger, uddannelse af dommere, hjælpere, ring-stewarder etc.Henning Christensen DKQHA holdt fast – og spurgte om der man ville kunne samarbejde omkring Regelbog, pointsystem eller andet?Konklusionen blev, at WRS godt ville samarbejde omkring Regelbog og pointsystem.Herefter blev der nedsat en arbejdsgruppe med det formål at få samlet reglerne i én regelbog og Eet pointsystem med følgende deltagere:Fra DWF: Poul Wienecke og Helle Christensen


Fra WRS: Steen Merrild samt én mere fra WRS


Som ordstyrer: Henning Christensen DKQHASteen Merrild ville dog fortsat gerne have WRS’s særregler som et tillæg til regelbogen .


Der kom herefter forslag omkring fælles PR og sponsor-søgning, men det blev dog besluttet at man først lige burde se resultaterne af arbejdsgruppens arbejde før man satte ”flere skibe i søen!”Claus Jørgensen tilbød dog at stille hans viden til rådighed for de klubber der måtte have behov. Sponsorater etc. Desuden var det jo en god måde at få testet mulighederne. Claus gjorde dog opmærksom på at man ville stå stærkere, såfremt man havde én enig organisation.ad 6)


Poul Wienecke indledte med at konstatere, at den eneste grund til ændringen i formuleringen på dette punkt, hang sammen med, at der var tale om et meget omfangsrigt punkt, som måske først krævede orientering, før man kunne debattere emnet. Desuden må det være en forudsætning, at man i Westernverdenen har lagt en strategi for fremtiden om hvad man vil – før man kan tage stillingen til for eller imod et medlemskab af DRF.Orientering om Dansk Ride Forbund (ved Conny Mearlyn Nielsen DWF):Tilbuddene fra DRF har reelt ikke ændret sig siden stormødet d. 17.11.01.Associeringsaftalen som vi reelt stadig har, vil blive genforhandlet denne sommer, MEN den er og bliver reelt intet værd, så længe vi ikke er i stand til at komme med medlemslister fra vore medlemsklubber. Og det er vi åbenbart ikke.Efter det sidste møde som afholdtes med PW, GenS PV, Form.Uffe Helgstrand, Form. For afd. Sport IS og undertegnede, blev der efterflg fremsendt krav til vore vedtægter som er helt mangelfulde i forh. Til det ønskede.


Summa summarum er man villige til at genforhandle en ass. Aftale, men man ønsker også en gradvis integration, idet al ridning og hestevirksomhed ønskes organiseret i DRF.Nu har jeg jo så fået et indblik i DRF via min formandspost i reiningudvalget.De forskellige fordomme og modviljer der hersker omkring organisation i DRF er grundløse.


Der er intet i westernsektoren , der reelt vil byde på problemer i en sådan organisation – og da FEI reelt er ude med riven og flirter med forskellige westernarrangementer i FEI regi og uofficielt arbejder med et koncept der kører på organisation af hele westernsektoren på Europaplan, er det måske i virkeligheden den vej vi skal kigge.Fordelene er:


1. Et velfungerende betalt sekretariat


2. Fuld indflydelse på sportslige


3. En uddannelsesektor der tager sig af uddannelsen af showofficials


4. En kæmpe velvilje og positivitet til at fremme vores sport


5. Et muligt årsbudget i et westernudvalg på op til 300.000. Her sammenlignes med militaryUlemperne er:1. Selvfølgelig det økonomiske. Det bliver væsentligt dyrere for både ryttere og klubber at organisere sig.


Klubberne betaler 6000 i indmeldelse + 65 kr årligt pr medlem.


Ryttere der rider A+B stævner, svarende til Open shows skal løse licenser på 480, kr årligt + deltagelse i udlandet i FEI arrangementer udløser en udlandslicens på ca 1800,-2. Hele bureaukratiet og kommandovejenDer var enighed om at man skulle organisere sig fornuftigt internt i westernvereden, før man organiserede sig endegyldigt i DRF. Ligeledes at westernridningen skulle handles på plads i systemet af folk, der var vant til at sidde med store forhandlinger.ad 7)


Eventuelt.Der blev ikke fremlagt yderligere under dette punkt!ad 8)


Næste skridt og afslutning!Poul Wienecke spurgte om man skulle sætte en ny dato for et møde?Der fremkom tilsagn om, at når Regelbog og pointsystem forelå kunne det være hensigtsmæssigt at mødes. Poul Wienecke understregede, at nu skulle man heller ikke sætte for mange tiltag i gang før man havde set resultatet af de første tiltag til en samling af alle klubber i Danmark.Herefter spurgte Poul Wienecke endnu engang om WRS og de udmeldte klubber på baggrund af aftenens møde kunne melde sig ind i DWF, så man kunne få en samling af westernverdenen i Danmark.WRS formanden gjorde sig til talsmand for rækken af de klubber der står udenfor DWF og mente ikke, der var grundlag for afholdelse af yderligere møder før DWF havde haft Repræsentantskabsmøde i efteråret. Poul Wienecke konkludere, at man på den baggrund måtte konstatere, at western-verdenen blev sat på ”vågeblus” bortset fra de tiltag der var blevet besluttet omkring Regelbog og Pointsystem, som dog var yderst tilfredsstillende for alle ryttere!Mødet sluttedes kl. 22.30 i en positiv ånd og der takkedes endnu en gang for det store fremmøde og den gode ro og orden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar