mandag den 29. november 2004

Rapport fra DWF`s repræsentantskabsmøde

Denne Nyhed er af ren journalistisk karakter og er ikke på nogen måde en officiel udtalelse fra Dansk Western Forening.


Ikke særligt mange klubber var repræsenterede ved DWF`s repræsentantskabs møde i Slagelse d. 27. 11. 04. Men set på baggrund af den fredelige Dagsorden og den senere tids voksende stabilitet og ro i Foreningen, må man gå ud fra at mange har udvist tillid til at kunne blive hjemme.Til at lede DWF fremover fik vi vel nærmest en ønskebestyrelse, med virkeligt kvalificerede folk på alle poster. Folk der i det vi har set til dem indtil nu, har udvist en stor evne til at få alle i tale, samtidig med en evne til at få tingene til at glide.


Egenskaber der er brug for i bestræbelserne på at få samlet den danske westernscene til et hele, men med de mange små spændende facetter, der er i vores sport.Som Formand valgtes ikke helt overraskende


Poul Wienecke fra AWR. Poul udmærkede sig bla.a ved på sin yderst kompetente måde at lede Stormødet i Sorø i April i år.Som Kasserer valgtes Tina Byssing fra NBC.


Tina Byssing har dygtigt arbejdet med Licenser og Pointopdatering.Som Bestyrelsesmedlemmer valgtes Gitte Garcia fra DKQHA og Kirstine Karrenberg fra NBC.Bestyrelsen Konstituerede sig som følger:


Poul Wienecke - Formand


Brian Kronborg - Næstformand


Tina Byssing - Kasserer


Gitte Garcia - Sekretær


Kirstine Karrenberg - Best. medlemSom Suppleanter valgtes Helle Kristensen og


Conny M Nielsen.


Som Revisorer sidder så Rene Jensen og Annette Thrane Knudsen.Mødet forløb i en meget fin og positiv ånd og den fra Bestyrelsen foreslåede kontingentforhøjelse på 10 kr. pr medlem vedtoges med overvældende majoritet.Vi kan kun ønske den nye Bestyrelse al mulig held og lykke og opfordre medlemmerne og den danske westernscene i særdeleshed til, at bakke positivt op om dem i deres bestræbelser på, at skabe bedre forhold for dansk westernridning i en samarbejdende og ekspanderende ånd.Conny Mearlyn NielsenIngen kommentarer:

Send en kommentar