søndag den 9. januar 2005

DRHA - Indbydelse til Generalforsamling i Danish Reining Horse Association.

Hermed inviteres til den årlige generalforsamling i DRHA. Vi har valgt at lægge generalforsamlingen sammen med årets først DRF clinic i den forhåbning, at så mange som muligt har mulighed for at bruge 1-2 timer på foreningen, når man nu forhåbentlig alligevel er til clinic enten med hest eller som tilskuer.

Tid: Søndag d. 16. Januar 2005 kl. 15:30


Sted: Tuse Creek Ranch, Butterup i cafeteriet.Vi gør opmærksom på, at gyldigt medlemskab i DRHA giver gratis adgang til tilskuere under clinic’en med Rick Lemay, som afholdes af Reiningudvalget På Tuse Creek Ranch i dagene 15-16/1.05.Dagsorden ifølge vedtægterne:


a) valg af ordstyrer og referent


b) vurdering af mødets lovlige indkaldelse


c) fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede


d) formandens beretning


e) fremlæggelse og godkendelse af regnskab


f) fremlæggelse af plan og budget for det nye år


g) fastsættelse af medlemskontingenter, rytterlicenser og hesteregistreringsafgift


h) fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


i) valg af bestyrelsesmedlemmer


· Sekretær Anne Wonge Andreasen på valg


· bestyrelsesmedlem Sannee Klindt er på valg


j) valg suppleante(r)


· Suppleant Ditte Poulsen er på valg


· Suppleant Toos Derks er på valg


k) valg af revisor og revisorsuppleant


l) behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens medlemmer


m) evt. – Herunder drøftelse af foreningens tilknytning til Dansk Rideforbund.Indkomne forslag skal være sekretær Anne Wonge Andreasen i hænde senest d. 2/1. 05 og kan sendes til wonge@ofir.dk eller på adressen Benløse Skel 20, 4100 Ringsted. Indkomne forslag offentliggøres på www.nrha.dk senest d. 9/1.05.Forslag fra bestyrelsen:


· Vedtægtsændringer, se indkomne forslag (forslag fra bestyrelsen offentliggøres senere)


· Kontingentændringer, se indkomne forslag (forslag fra bestyrelsen offentliggøres senere)Deltagelse i generalforsamlingen kræver gyldigt DRHA medlemskab. Medlemskab 2005 er kr. 150 (sæt totalbeløb ind på konto: 5980 1040920 i Løgstrup Andelskasse eller tag lige penge med til generalforsamlingen):Foreningen er vært med en øl/vand.


Efter generalforsamlingen vil der være overrækkelse af Year End Awards.Med venlig hilsen,Bestyrelsen af Danish Reining Horse Association

Ingen kommentarer:

Send en kommentar