torsdag den 20. januar 2005

Ny doktorafhandling om ledbruskskader

Skader på ledbrusken hos en voksen hest er i dag særdeles svært at behandle, og fører ofte til kroniske forandringer, der igen fører til halthed og nedsat bevægelsesformåen.

Når det i dag desuden er så godt som umuligt at opdage skaderne i tide, er der meget at vinde for både hest og menneske, hvis forskningen kunne finde en løsning.


Eva Skiöldebrand har forsket i emnet ledbrusk.


- Billedet kompliceres af, at det lader til, at heste i hård træning danner en mindre mængde ledbrusk i forhold til andre heste, mener Eva Skiöldebrand, som i september præsenterede sin doktorafhandling om emnet ved SLU.Statistikken viser, at heste i hård træning løber en større risiko for at få ledbruskskader. Laget af brusk - hvis funktion er at fordele og udjævne det tryk som opstår ved belastning, når hesten bevæger sig - er blevet for tyndt og kan ikke klare sin opgave. I nogle tilfælde er brusken endda pletvis helt forsvundet, og skeletknoglerne i ledene skraber direkte mod hinanden.Hvad sker der


I brusken findes der proteiner, som opbygger brusken - i forskningssammenhæng omtaler man sådanne proteiner som markører. Ved at måle mængden af markører kan man se, om der dannes lag af ny brusk eller ej. Afhandlingen baseres delvist på et studie, hvor en mængde ledbruskprøver er blevet analyseret. Resultaterne viser, at større belastning ledte til formindsket mængde markører, noget der kan tolkes til at have negativ effekt på bruskdannelsen.


- Der foregår til stadighed en fornyelse og omsætning af bruskens del-komponenter, og denne omsætning er højere hos den unge hest i vækst. I et normalt led hersker en balance imellem opbyggende og nedbrydende processer, og ved en skade i ledet ved vi, at de nedbrydende processer tager overhånd, hvilket leder til en mindre mængde væv i dårligere kvalitet, siger Eva Skiöldebrand.Vævsprøverne i studiet blev udtaget fra travheste, som havde været i hård træning. Næste skridt er at udføre samme målinger på rideheste.Overtræning


Det der fik Eva Skiöldebrand til at studere, om overtræning fører til formindsket bruskdannelse, var den tydelige forskel i antal markører hos hårdt trænede travheste og rideheste.


- Det tydede på, at overtræning medfører, at cellerne frakobler evnen til at producere det for brusken så vigtige protein, med formindsket bruskdannelse til følge, siger hun.Hun har studeret og fulgt unge travheste, fra de blev sat i træning som åringe. De er blevet studeret i en periode på to år. Ledvæsken blev udtaget fra hestenes forknæ, idet travheste ofte får bruskskader her.Opdag skaden tidligt


Når det i fremtiden rækker med en blod- eller ledvæskeprøve, vil det medføre helt andre forudsætninger for hestene. Da er det Eva Skiöldebrand’s forhåbning, at man opdager skaden tidligt, mens der stadigvæk er mulighed for, at ledbrusken kan komme sig. Og da kan man forhindre at ledbruskdannelsen når at blive så ringe, at selve ledet tager skade, ved eksempelvis at ændre hestens træning eller igangsætte en behandling.Stallmagasinet, nr. 8/2004


Ingen kommentarer:

Send en kommentar