mandag den 13. juni 2005

Hvor store skal hestebokse være ?

Visse europæiske lande har fastsatte anbefalinger, når det gælder mindstemål på hestebokse.

I Danmark anbefales det f.eks. at en hesteboks skal have et ydermål, som modsvarer 2 x hestens stangmål. Dette baseres mere på praktisk erfaring end på systematiske observationer af hestes adfærd.

Et studie af hestes måde at lægge sig ned og rejse sig op på i boksen, er blevet gennemført på Royal Veterinary & Agricultural University i Danmark. Man studerede forskellene i adfærd hos en gruppe heste, der opstaldedes dels i små bokse (korteste side; 1,5 x hestens stangmål) og dels i store bokse (korteste side; 2,5 x hestens stangmål).Resultatet viste, at den totale tid, hvor hestene lå ned i boksen, var kortere i de små bokse sammenlignet med de store.


Det viste sig også, at visse heste først rullede om på ryggen og derefter ned på samme side igen, umiddelbart inden de rejste sig op. Hestene viste denne, samme adfærd både i de små og i de store bokse.


Boksstørrelsen lader altså til at have mindre betydning, når det gælder teknikken, som hestene anvender, når de lægger sig ned eller rejser sig op.Der er behov for yderligere studier af hestes ligge-adfærd, før man kan koble anbefalinger af boksstørrelsen sammen med hestens velbefindende.Så hvor store skal hestebokse være ? Det er tydeligt, at størrelsen på hestebokse påvirker hestens velbefindende. Derfor er det tilrådeligt, om muligt, at opstalde heste i bokse, der er større end angivet i de eksisterende anbefalinger.Kilder:


P. Raabymagle, J. Ladewig. 2004, The effect of box size on the lying behavior of horses. Proc.ISAE 2004, Helsinki, Finland.Artikel venligst udlånt af: www.horseconnexion.orgIngen kommentarer:

Send en kommentar