mandag den 10. oktober 2005

EU og B/E kørekort

EU har lavet mange ændringer, og arbejder på at lave mange flere. Heriblandt en harmonisering af kørekortsreglerne, som også vil betyde ændringer for os hesteejere.

EU's nyeste "memo" om ændringer af kørekortsreglerne indeholder en del ting man bør tage højde for, såfremt man gerne vil køre med heste fremover. Der er også et par detalier der gør at det vil være en fordel at tage den før en eventuel vedtagelse frem for efter.I memo'et fremgår det tydeligt at man efter en vedtagelse skal være udstyret med et B+E kørekort, for at have lov til at køre med en trailervægt på over 750kg. Dette vil betyde at man ikke kan komme uden om at erhverve et B+E kørekort, såfremt man ønsker at køre med hestetrailer.Men hvorfor tage sorgerne på forskud, og ikke vente til en eventuel vedtagelse før man tager B/E kørekortet?


Ændringen af vægtgrænserne på B+E kørekortet er kun én af mange ændringer.


Ud over denne er der også foreslået den ændring at man hvert 10. år skal have fornyet sit kørekort indtil man er 65år gammel. Herefter skal det fornyes hvert 5. år (lastbil og bus kørekort hvert år). Fornyelse af kørekortet hvert 10. år vil være en klar ekstraudgift i længden.


Samtidigt fortæller de under punktet at ændringen kun gælder fra den dag ændringen vedtages. Altså hvis man har et kørekort før reglerne træder i kraft, så vil man ikke være omfattet af reglerne for fornyelse hvert 10. år.


Dermed mener jeg ikke at man bør vente på vedtagelsen, og tage B+E kørekortet (samt til MC og lastbil, hvis man har planer om det) inden reglerne træder i kraft, så man ikke skal til fornyet køreprøve før man er 70år som reglerne er nu.


Mister man efter vedtagelsen sit kørekort, og skal have lavet et nyt, eller skal man have lavet ændringer så som hængerkort eller MC, så vil de nye regler gælde. Derfor skal man lære at passe på det kørekort man har, såfremt man ikke skal ind under de nye regler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar