torsdag den 13. oktober 2005

Hvad er meningen

! Tænk efter.


Myriader af meninger fylder verden. Forskellige filosofier, videnskaber, religioner, samfundsformer og kulturer er spredt ud over den jordiske klode et sted i universet.

Også sprogene, der som geniale kommunikationsmidler egner sig til at udtrykke meninger, er forskelligartede.Alle disse teoretiske aktiviteter, som kan virke meget a-fysiske, formuleres meget fysisk via tale eller skrift. Gennem stemmebåndet og mundbevægelser skabes lydelige forskelle, der kan danne signaler, som kan sammensættes til f,eks, ord.


Eller hænder kan ved hjælp af en pind eller tast frembringe nogle tegn, som kan afkodes.Det legemlige værktøj er ganske fællesmenneskeligt. Meningen derimod er en slags tanke, som først får ydre betydning, når den offentliggøres. Og som helst skal være eller virke personlig eller individuel. Og markere et eller andet og dermed give betydning (engelsk meaning).


Ved at give noget mening, får det betydning. Betydning vil alle gerne have, derfor er der så


mange meninger i verden.


Ingen ved rigtigt, hvad meningen er, men mange hævder at kende den, og endnu flere prøver at


overbevise andre om, at netop deres mening er den rigtige. Til det formål er der etableret videnskaber, religioner, samfundsformer og kulturer, som positivt forsøger at udvikle gamle eller nye meninger, så vi får nogle pejlemærker at planlægge efter.Hvis alle havde den samme mening, var det nemt. Delte meninger er bedre. Det bedste er, hvis meningerne kan finde sammen som et fredeligt puslespil.Skrevet af. Hans Tyrrestrup maler og digter i Jyske vestkysten 6/10-05Ingen kommentarer:

Send en kommentar