lørdag den 25. februar 2006

Rejsehold øger dyrevelfærden

Landsdækkende kontrolkampagner, styrket samarbejde med færdselspolitiet om kontrollen med dyretransporter og hjælp til politi og anklagemyndighed i sager om fx frakendelse af retten til at holde eller transportere dyr.

Det bliver hovedopgaverne for Fødevarestyrelsens særlige rejsehold i dyrevelfærd, der skal fungere fra juni 2006. Rejseholdet er et resultat af finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K) og formand for Folketingets Fødevareudvalg, Christian H. Hansen (DF) har netop drøftet rejseholdets opgaver og placering.”Rejseholdet øger fokus på dyrevelfærden betydeligt. Det faste hold af medarbejdere med specialviden både på det veterinære og det juridiske område vil hjælpe både Fødevarestyrelsens regionale medarbejdere, politi og anklagemyndighed med at styrke og forbedre kontrollen og dermed velfærden for dyrene,” siger familie- og forbrugerminister Lars Barfoed.En anden vigtig del af rejseholdets arbejde bliver information om dyrevelfærd til landmænd, dyrlæger og rådgivere. Endvidere vil dyreværnsorganisationerne regelmæssigt indgå i dialog med rejseholdet.Rejseholdet kommer til at tælle seks medarbejdere, som hovedsagligt vil være placeret ved Veterinært Beredskabscenter Herning, men som skal arbejde over hele landet.”Viden om dyrevelfærd er naturligvis en forudsætning for, at både landmænd og dyrlæger kan leve op til kravene. Dyreværnsorganisationerne har også stor viden om dyrevelfærd, og det er vigtigt, at den viden bliver hørt og brugt. Derfor har jeg lagt stor vægt på, at netop dialogen med disse organisationer indgår i rejseholdets arbejde. Jeg er også godt tilfreds med placeringen i Herning, som er central i forhold til dyretætheden i Danmark,” siger Christian H. Hansen.Rejseholdets opgaver bliver at:


· Planlægge og gennemføre landsdækkende kampagner.


· Samarbejde tættere med færdselspolitiet om kontrol af dyretransporter


· Koordinere kontrollen i besætninger og på transportområdet.


· Hjælpe politi og anklagemyndigheder i større sager om fx frakendelse af retten til at holde eller transportere dyr.


· Informere landmænd, praktiserende dyrlæger, rådgivere og dyreværnsorganisationer m.fl. om bestemmelser og aktuelle emner på dyrevelfærdsområdet.Link til notat om rejseholdet.(Kilde: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender)Ingen kommentarer:

Send en kommentar