onsdag den 22. marts 2006

De irriterende Rytterstatusregler

Næsten hver gang et show skal godkendes, er der spørgsmål om reglerne for rytterstatus, hvilket har foranlediget Regelbogsudvalget til at præcisere formuleringen, så den forhåbentlig bliver indiskutabel i sin udlægning.

Nedenstående er reglerne som de ser ud nu, hvor de volder problemer.


Efterfølgende den reviderede udgave.Youthrytter


En Youthrytter kan:


a) have Youthstatus til og med det år rytteren fylder 19. Skæringsdato er 1. januar.


b) Ride i Youthklasser u.14 år til og med det fyldte 14. år. Skæringsdato er 1. januar.


c) Starte i Youth, Nov. Horse; Limited Open samt Open klasser.


d) Kan starte på lånt , lejet eller leaset hest, såfremt de selv afholder alle udgifter forbundet hermed.


e) Kun starte èn hest i en Youthklasse


f) Ikke starte hingste!Beginner/Greenhorn


Enhver ikke professionel kan starte i Beginnerklasser til vedkommende har optjent 14 points pr. begynderdisciplin. Dvs. at man udklasses pr. disciplin ikke fra divisionen.


Points optjent i Open divisionen tæller med som udklasningspoints i pågældende disciplin. Har man først opnået placering indenfor de 3 første i en Open klasse 2 gange, udklasses man automatisk fra disciplinen.


Begyndere kan godt starte på lejet eller lånt hest, såfremt de selv afholder alle udgifter hermed.


Kun Points optjent i DWF er gældende.Novice horse


Heste under 6 år er startberettiget i Novice Horse klasser .


Heste over 6 der har holdt stævnepause i over 2 år kan starte NH til 14 points er optjent pr. disciplin.


Heste over 6 år der aldrig har startet i western eller er ”omskolet” fra engelsk, kan starte i Novice Horse klasser til de har optjent 14 point pr. disciplin.


Points optjent i andre divisioner tæller med som udklasningspoints i pågældende disciplin.Amateur


For at være startberettiget i Amateurklasser, må man ikke have undervist ryttere, eller trænet andenmands hest for penge eller nogen anden form for modydelse.


Amatørryttere må kun starte på egne eller familiemedlemmers hest i Amatørklasser.


Rytteren skal være i sit 19. år for at kunne starte i Amatørklasser.


Ryttere med amatørstatus må ikke hjælpe med at træne eller showe heste, som ægtefællen eller familiemedlemmer modtager ydelser for at træne.


En amatør kan godt låne/lease en hest og starte den i Open eller Novicehorseklasser, såfremt han/hun selv betaler alle udgifter forbundet hermed.


Amatørstatus kan genoprettes efter endt trænervirksomhed i førstkommende kalenderår fra d. 1.1.


Ansøgningsskema indsendes til showsekretæren.Limited Open


I Limited Open er flg. Ryttere startberettiget:


Fuldtidsprofessionelle der udklasses pr ekvipage efter 14 Points opnået pr. disciplin.


Fritidstrænere såfremt de har registreret titlen , påført deres licens. Bliver ikke udklasset!


Ved ansøgning om fritidstrænerlicens underskriver rytteren på at være fuldtidsbeskæftiget i anden branche. I tilfælde af at status ændres er rytteren forpligtet til at indgive sin fritidstrænerlicens indenfor 30 dage. Overskridelse af denne tidsfrist kan medføre karantæne.


Amatørryttere, - bliver ikke udklasset!


Youthryttere, - bliver ikke udklasset!


Begyndere,- Kun ved efteranmelding på showgrunden, men bliver ikke udklasset.Openrytter


Alle ryttere er startberettiget i Openklasser.


Har man tilmeldt i Begynderklasser, kan man dog kun tilmelde Open ved efteranmelding.X Divisionen


Er for engelskryttere i engelsk udstyr. Divisionen rides efter gældende westernregler, men i engelsk udstyr. DRF medlemsryttere er ikke licenspligtige i disse klasser, hvorimod Licens er påkrævet, såfremt man bevæger sig ind i generelle westernklasser.


Man kan kun deltage i X klasser i een sæson. Ryttere der har redet western i over 1 sæson, er ikke startberettiget i disse klasser.05 HESTE


Enhver hest på 3 år og derover kan startes i DWF`s performanceklasser. I Showmanship at Halter kan også startes heste under 3 år.


Hingste må ikke vises i Beginner og Youthklasser, endsige startes i Open klasser af ryttere der opfylder alderskravet for Youthryttere, eller ryttere der starter Beginnerklaser.Nye formuleringer fra 2006Youthrytter


En Youthrytter kan:


a) have Youthstatus til og med det år rytteren fylder 19. Skæringsdato er 1. januar.


b) Ride i Youthklasser u.14 år til og med det fyldte 14. år. Skæringsdato er 1. januar.


c) Udelukkende starte i Youth beginner eller Youth, Nov. Horse; Limited Open samt Open klasser.


d) Kan starte på lånt , lejet eller leaset hest, såfremt de selv eller nærmeste familie afholder alle udgifter forbundet hermed.


e) Kun starte èn hest i en Youthklasse


f) Ikke starte hingste!


En Youth Beginnerrytter kan starte i divisionen til vedkommende har optjent 14 point pr. disciplin.


En Youth Beginner kan kun starte Youth Beginner eller Youth ved samme show.Beginner/Greenhorn


Enhver ikke professionel kan starte i Beginnerklasser til vedkommende har optjent 14 points pr. begynderdisciplin.


Dvs. at man udklasses pr. disciplin ikke fra divisionen.


Points optjent i andre divisioner tæller med som udklasningspoints i pågældende disciplin.


Kun Points optjent i DWF er gældende.


En Beginner kan:


a) Ikke starte hingste


b) Udelukkende starte i Beginner, Novice Horse, limited Open og Open.


Dvs. at de ikke kan figurere i programmet i disse to divisioner


c) kan godt starte på lejet eller lånt hest, såfremt de selv afholder alle udgifter hermed.Novice horse


Alle heste kan starte Novice Horse til de har optjent 14 point pr. disciplin, - dog er alle heste under 6 år startberettigede.


Points optjent i andre divisioner (her undtaget beginner) tæller med som udklasningspoints i pågældende disciplin.Amateur


For at starte amatørklasser, skal man:


a) have indhentet amatørlicens.


b) For at være startberettiget i Amateurklasser, må man ikke have undervist ryttere, eller trænet andenmands hest for penge eller nogen anden form for modydelse.


Ryttere med amatørstatus kan:


c) starte på egne eller familiemedlemmers hest i Amatørklasser.


d) godt låne/lease en hest og starte den i Open eller Novicehorseklasser, såfremt han/hun selv betaler alle udgifter forbundet hermed.


e) udelukkende starte amatørklasser efter det fyldte 19. år.


f) udelukkende starte Novice Horse, Amateur, Limited Open og Open klasser.


g) ikke hjælpe med at træne eller showe heste, som ægtefællen eller familiemedlemmer modtager ydelser for at træne.


Amatørstatus kan genoprettes efter endt trænervirksomhed i førstkommende kalenderår fra d. 1.1.


Ansøgningsskema om licens indsendes til showsekretæren.Limited Open


I Limited Open er flg. Ryttere startberettiget:


Fuldtidsprofessionelle der udklasses pr ekvipage efter 14 Points opnået pr. disciplin. Points opnået i Openklasser tæller med i beregningerne.


Fritidstrænere såfremt de har registreret titlen , påført deres licens. Bliver ikke udklasset!


Ved ansøgning om fritidstrænerlicens underskriver rytteren på at være fuldtidsbeskæftiget i anden branche. I tilfælde af at status ændres er rytteren forpligtet til at indgive sin fritidstrænerlicens indenfor 30 dage. Overskridelse af denne tidsfrist kan medføre karantæne.


Amatørryttere, - bliver ikke udklasset!


Youthryttere, - bliver ikke udklasset!


Begyndere,- bliver ikke udklasset.Openrytter


Alle ryttere er startberettiget i Openklasser.05 HESTE


Enhver hest på 3 år og derover kan startes i DWF`s performanceklasser.


I Showmanship at Halter og Walking Trail kan også startes heste under 3 år.Hingste må ikke vises i Beginner og Youthklasser, endsige startes i Open klasser af ryttere der opfylder alderskravet for Youthryttere, eller ryttere der starter Beginnerklaser.Er der andre punkter under Generelle Showregler, der volder problemer, så ret henvendelse til:


Helle Kristensen - Mail: helle@valleyview.dk eller


Conny Mearlyn Nielsen - Mail: westerntraener@mail.dkIngen kommentarer:

Send en kommentar