mandag den 6. marts 2006

Nyhedsbrev nr. 3 - marts fra 7th Tennessee Cavalry

Træning og aktiviteter.

Rideaktiviteter.


Kamptræningen den 19. februar forløb på en noget anderledes måde end den plejer, fordi vi havde fået besøg af Heidi Vineke samt hendes venner – stage fighter (Tina Robbinson, USA) og en stunt man.


Efter vores egen skudtræning og sabelkamp og formationsridning gik vi over til middelalder ridning / kamp.


Det var en oplevelse, at blive iklædt ringbrynjer m.v. og prøve, at foretage lanse og sværdangreb på fodfolk, der var opstillet på bred front.


Alt forløb godt, hverken mennesker eller heste led overlast på nogen måde og jeg selv blev undervist i, hvordan jeg skal falde af en hest på reglementeret måde jævnf. Håndbogen for stuntmen.


Ole Jensen på sin Belgierhest blev udklædt som ridder med ringbrynje og lanse og var et flot syn, når han kom galoperende på sin store hest med fældet lanse..


Jeg er sikker på, at 7th Tennessee Cavalry stiller 4-5 ryttere til Kjøbenhavns Middelaldertræf i juli 2006.


Følgende deltog i denne træning – Per Bejer – John Hansson – Belinda Carlsen – Ole Jensen – Dorte Odborg – Rasmus Berthelin – Casper Bertehling og fru Dorte – Casper Neumann – Per Beinov.



Danse undervisning.


Danselektion nr. 2 blev afviklet søndag den 26. februar 2006 af vores kompetente danseinstruktører, nemlig: Birgitte samt Niels.


Det var dejligt, at konstatere endnu flere re-enactors har fundet vej til The Dance Hall i Tølløse og var repræsenteret med følgende:


Artillery


Bjarno Kanon + frue – Sandie + David – Tonny + Sus.


Cavalry:


Carsten + Alice – Niels + Susanne – Per + Birgitte – Ole + Tove - Peter Hedenwall +Viber


Infantary


Ole Svendsen – Jan Kronby + Christel



Det er aftalt, at der er danselektioner på følgende datoer - 2. april - 30. april.


Bemærk ingen Ball Room Dancing i marts måned.


Såfremt du har lyst til at deltage, så er det ved at være sidste udkald, ellers kan du simpelthen ikke følge med.



Slaget i Englerup,


har ændret karakter, idet jeg har gjort det klart, at for events, hvor jeg står som arrangør, vil der primært blive lagt vægt på det sociale og sekundært på de historiske detaljer helt ned i pileteserne.


Det er der naturligvis andre, som har en anden indfaldsvinkel til og derfor vælger Englerup fra, hvilket er helt OK.


Derfor vil Event Englerup fortrinsvis blive et kavaleritræf sammen med andre hesterelaterede enheder, som artilleri.


Vi kan med glæde forvente en stigende aktivitet indenfor vores hobby med forskellige events og som følge af denne glædelige forøgelse af aktiviteterne vil det kun være de færreste af os, der har tid til at deltage i dem alle.


Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at vide hvor tyngden (Varedeklarationen) er lagt i de forskellige events.


På den måde kan den enkelte melde til og fra udfra, hvad han/hun prioriterer højest.


Det historiske ned til den mindste detalje eller det lidt mere overfladiske og mere socialt orienteret som f.eks. kavaleritræffet vil være. Det er så op til de enkelte arrangører, at gøre opmærksom, hvor de placerer tyngden i eventet – Hardcore eller Softcore.



Nyt om udstyr.


Vi er nu i den heldige situation, at 7 th Tennessee Cavalry gratis har fået en antik hestevogn, der lever op til de historiske kendsgerninger vedr. hestevogne. Herefter råder vi over 2 historiske korrekte hestevogne, hvilket gør at vores Dismounted Cavalry er næsten ligeså mobilt som selve kavaleriet.


Det igen medfører at 7th Tennessee Cavalry kan medføre alt vores materiel til såvel mandskab som heste på én gang. Nu er vi virkelig en operationel enhed, der er selvforsynende i enhver henseende med hensyn til logistic.



Nyt om våben.


Vores nye kanon befinder sig nu……”fabrikanten” er p.t. ikke disponibel grundet en rygskade, men vi forventer, at han snart kommer på højkant igen.


Som noget nyt synes jeg vi skal overveje, at vi anskaffe nogle latexsværd til træningsbrug og på den måde bringe noget mere realisme ind i vores kamp.


Ja et latexsværd er jo helt ved siden af i forbindelse med en optræden, men til træning er det godt udfra følgende betragtninger.


Vi skal ikke tilstræbe, at ramme sabel mod sabel – nej vi skal tilstræbe at stikke og hugge og på den måde få en fornemmelse af, hvordan virkelig kamp praktiseres, hvilke sår er realistisk at påregne i denne form for kamp.



I kampens hede sker der heller ikke noget ved, at en hest får et rap eller et stik i røven med et latexsværd, hvor det med en sabel kan få katastrofale følger.


For mig er der heller ingen tvivl om, at denne kamp realisme også vil udmønte sig i en bedre rideteknik, som vil blive mere reflektorisk, fordi vi vil være så optaget af at ”hugge” hinanden ned, at vi instinktivt vil bruge de rigtige hjælpere – schenkler og sæde – på en mere korrekt måde og hestene vil derfor selv søge aktivt mere ind i kampen.


Jeg har f.eks. selv observeret, at min hest i kampsituationer bider efter andre heste – det er så den anden side af ”medaljen” hvis hestene tænder for meget på selve kampen – det skal vi lige være opmærksomme på.



Personel nyt.



Dismounted Cavalry


Altså kavaleri til fods, ja det er selvfølgelig historisk korrekt. Det blev mere og mere almindeligt, at kavaleriet red frem til kampzonen og herefter kæmpede til fods.


Typisk foregik det på den måde, at hver rhode – dvs. fire mand på linie i en firekolonne


under fremad ridning gjorde holdt og en mand holdt alle 4 heste og de 3 andre gik ind i kampen.


Denne metode havde flere fordele – en mand til fods skyder mere sikkert end en mand fra hest og såfremt fjenden blev slået på flugt, havde man en reserve på 25% af den oprindelige styrke, der kunne optage forfølgelsen af fjenden på næsten friske heste.


Eller i værste tilfælde kunne sættes ind og dække egne styrkers tilbagetog.



Der vil altid være flere af vore kavalerister, der af den ene eller anden grund ikke er disponibel til hest eller som p.t. ikke har en hest og derfor er den tanke opstået, at disse midlertidige fodfolk også kan deltage i vores aktiviteter og slag.



Såfremt der er læsere, som har interesse i at være med i kavaleriet, men ikke råder over en hest – ja så kan Dismounted Cavalry være løsningen også selvom, de ikke agter at anskaffe en hest på et senere tidspunkt – ja så er der også plads til dem i 7th Tennessee Cavalry.



I forbindelse med kamp bliver det Dismounted Cavalry fremført i hestevogn og kæmper som en selvstændig enhed i samarbejde med de andre enheder.


Selvom kavaleriet er til fods adskiller det sig fra det øvrige infanteri dels ved vores uniformer og vores våben, nemlig revolver og sabel.



Til at lede denne enhed har jeg valgt Peter Hedenwall, som samtidig er udnævnt


Quartermaster sergeant.


De hestekøretøjer der er tilknyttet 7th Tennessee Cavalry vil også organisatorisk være underlagt Peter Hedenwall i nært samarbejde med Ole (kusk)..


Udover at være leder for Dismounted Cavalry er det er også Peter, som sørger for forsyningerne til vores cavalry.


En Quartermaster Sergeant´s opgaver var bl.a. at sørge for, at våben og uniformer er hele og fungerer. Han skal også sørge for, at de mangler et company har, bliver skaffet til veje, f.eks. ammunition, mad, vand, særligt udstyr samt bytte defekt udstyr.



Uniformer m.v..


Ole Jensen, vores kusk, venter spændt på, at hans bestilte uniform kommer til Danmark.



Filial af 7th Tennessee Cavalry i Jylland??


Undertegnede, Per Bejer, John Hansson, Peter Hedenwall, Carsten Weiglin og Niels Olsen m.fl. drager til Jylland den 11.+12. marts for at promovere dansk re-enactment og her primært kavaleriet, men vi påregner at også repræsentanter fra andre enheder vil deltage.


Det sidste er i skrivende stund endnu ikke fastlagt.


På dette felttog vil det blive gjort klart, at det fremover for nye kavalerister er en betingelse for, at deltage i 7th Tennessee Cavalry, at personen også er medlem af CWRoD.



Aktiviteter.



Felttog Jylland 11.+12. marts hos Mulle – Jensens Cowhouse


Ridetræning 19. marts søndag kl. 14.00 Englerupvej 66, Englerup, Ringsted.


Danselektioner 2. april 2006, søndag kl. 14.00 Katholmvej 35, Tølløse


Slaget i Jægerspris 22.+23. april afholdes slag i Jægerspris, mere info følger.


Slaget i Englerup afholdes sandsynligvis i maj, mere info følger efter Jyllands felttoget.



Tilmelding skal ske til mig så hurtigt som muligt på tlf. 2512-6831 eller e-mail bpbeinov@mail.tdcadsl.dk



Fremtidsplaner.


I forbindelse med aktiviteterne i Englerup modtager jeg gerne forslag til, hvad du synes kunne være interessant at afprøve. Englerup er netop stedet, hvor vi afprøver nye kampformer og taktik m.v..


Englerup kan også være stedet, hvor vi søsætter vores feltspiltov og får det renset for ”børnesygdomme”.


Personligt kunne jeg godt tænke mig, at vi medbringer ”træsabler” (kosteskaft ca. 110 cm.) eller som nævnt ”latexsværd” og beklæder det med skumgummi, som påføres børnepudder eller lignende, så vi kan prøve, at kæmpe igennem og se hvilke ”skader” vi pådrager os i sådan en kamp og på den måde tilnærmelsesvis få en ide om skader i rigtig kamp.


Dine forslag er lige så gode som mine – derfor skal du endelig ikke holde dig tilbage????



Vel mødt på slagmarkerne og diverse dancing events


Per Beinov,


commander of


7th Tennessee Cavalry



Støt op om, Den landsdækkende forening ACWROD


Endnu engang en opfordring til Jer, der endnu mangler, at melde Jer ind.


7th Tennessee Cavalry er repræsenteret ved følgende medlemmer p.t.:


Casper Neumann – Carsten Weiglin – John Hansson – Ole Jensen – Ole Nygaard – Peter Hedenwall – Per Bejer - Per Beinov – Casper Berthelin og Rasmus Berthelin



Nyttige links:


www.nordstaterne.dk


www.sydstatskavaleriet.dk


www.reenactorsshop.com her kan du købe alt i udstyr og uniformer via Dyre.




Nu er denne form for vejr forhåbentligt slut for denne gang.



Ingen kommentarer:

Send en kommentar