fredag den 10. november 2006

Udokumenterede påstande i rapport fra Dansk Ride Forbund

Dansk Ride Forbund har lavet en stærkt forvrænget rapport om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med lovforslag om hestehold.

Dansk Ride Forbund tænker traditionelt og ønsker tilsyneladende ikke at medvirke aktivt til at øge velfærden for hesteSom kommentar til "Lovforslaget om Hold af heste", som forventes fremsat inden udgangen af november, har Dansk Ride Forbund gennemført en spørgeskemaundersøgelse i forbundets rideklubber. Resultatet er præsenteret i rapporten "Økonomisk konsekvensberegning for Dansk Ride Forbunds klubber i forbindelse med lovforslag for hestehold".


"Rapporten er et forsøg på at vise, hvor umuligt og dyrt det vil være at efterleve reglerne i Justitsministeriets forslag til lov om hold af heste. Men vi mener simpelthen ikke, at Dansk Ride Forbunds konklusioner er holdbare," siger Dorte Rebbe, formand for Dyrenes Beskyttelses hesteudvalg."På baggrund af besvarelser fra 212 klubber svarende til 45 %, konkluderer Dansk Ride Forbund, hvordan situationen er på landsplan. Det gøres, uden at der overhovedet er dokumentation for, at de klubber, der har svaret, og de som ikke har svaret, er sammenlignelige. Rideforbundet antager, at klubberne er repræsentative, men de dokumenterer det ikke," fortsætter Dorte Rebbe.”De indsamlede tal ganges ukritisk op, uden at man forholder sig til rimeligheden i beregningen. Som eksempel, så oplyses det, at der i de 45 % af rideklubberne, som har svaret, er 1.533 spiltove. Vupti! Så konkluderes det, at der er 3.407 spiltove på landsplan. Den samme metode anvendes ved beregning af boksstørrelse, loftshøjde, vinduesarealer, foldmuligheder osv.””Vi mener ikke, at det kan konkluderes, at de klubber, som ikke har svaret, har de samme problemer med at leve op til lovgivningskravene. Det kunne tænkes, at mange af de klubber, som har undladt at besvare spørgeskemaet, netop ikke har problemer med at opfylde kravene og derfor har undladt at bruge tid på en undersøgelse, som sætter fokus på problemer.""Ud over den meget grove generalisering har rapporten også en tendens til at blande estimater og reelle tal sammen, hvilket gør konklusionerne uigennemsigtige"."I det hele taget er det meget tydeligt, at rapporten er lavet for at opsætte et skræmmebillede af den værst mulige situation. Og vi er egentlig meget kede af, at Dansk Ride Forbund ikke fokuserer mere på kreative og fremadrettede løsninger f.eks. alternative opstaldningsmuligheder, som endda kan være billigere.""I de rideklubber, hvor der er behov for ombygninger, kan en mindre stigning i pris for ridetimer og opstaldning være med til at dække de udgifter, som rideklubben vil få for at kunne leve op til de nye krav og give hestene bedre velfærd. Vi ved, at mange, der holder af heste, gerne betaler lidt mere for at sikre hestene et godt liv."Antallet af heste, der er opstaldet i rideklubber under Dansk Ride Forbund, antages at udgøre ca. 11 % af den samlede danske hestebestand."Justitsministeriet har i dag modtaget Dyrenes Beskyttelses kommentarer til Dansk Ride Forbunds rapport", slutter Dorte Rebbe.Yderligere oplysninger: Dorte Rebbe, tlf.: 22 42 44 86.(Kilde: Nyhedsbrev fra Dyrenes Beskyttelse)Læs DRF's høringssvar 2 HER (PDF-format)Ingen kommentarer:

Send en kommentar