lørdag den 12. maj 2007

Dansk Ride Forbund fik foretræde for Retsudvalget

Den 10. maj 2007 fik Dansk Ride Forbunds generalsekretær Britta Riis foretræde for Retsudvalget.

Her præsenterede hun de forbehold, Dansk Ride Forbund har til lovforslaget vedr. hold af heste. Dansk Ride Forbund mener, at der skal være minimum to heste i et hestehold. Den eksisterende lovgivning, der omhandler indretning af folde, er utilstrækkelig. Justitsministerens bemyndigelse til at reducere kravet til lofthøjde for bestemte typer af heste bør omformuleres, så den der indføres en fleksibilitet i loven, således loftshøjden sættes i relation til hestens/ponyens størrelse.”Udvalgets medlemmer var lydhøre, og jeg er efter foretrædet optimist i forhold til at få de sidste ting i lovforslaget rettet til”, siger Britta Riis, der på mødet kraftigt pointerede, at rideklubberne er frivillige idrætsforeninger, der løfter en vigtig opgave i samfundet.Endelig foreslog Dansk Ride Forbund en ekstraordinær bevilling/pulje på Finansloven, som klubberne kan søge, således klubberne ikke kommer i klemme, såfremt kommunerne ikke ønsker at give ekstraordinær støtte i forbindelse med nybygning eller ændring af eksisterende bygninger.(Kilde: Nyhedsbrev, d. 11 . maj 2007, fra Dansk Rideforbund)Ingen kommentarer:

Send en kommentar