torsdag den 10. maj 2007

Heste skal ikke stå alene

Dyrenes Beskyttelse mener, at den kommende lov om hold af heste skal indeholde et krav om, at heste ikke må stå opstaldet alene.

Derfor har Dyrenes Beskyttelse i et foretræde i Folketingets Retsudvalg, gjort opmærksom på, at det er en afvigelse fra almindelige dyreværnsmæssige traditioner at holde heste i ensomhed.- Lovgivningen siger helt klart, at andre dyr, som kalve og svin, skal have mulighed for syns- og berøringskontakt til artsfæller. Det er slet ikke nævnt i loven om hold af heste, selv om flokinstinktet er endog meget fremtrædende hos heste. Det et meget vigtigt punkt at få med i forhold til hestenes velfærd, siger Jens Svenningsen, dyrlæge og dyreværnsinspektør, Dyrenes Beskyttelse.Heste er meget sociale dyr med et stort behov for kontakt til artsfæller. Hestene trives bedst i flokke, hvor de ofte knytter tætte venskaber. De bruger meget tid på at gnubbe hinanden eller lege på forskellig vis.I naturen lever heste på græsstepper i haremsflokke, dvs. en hingst til to eller flere hopper med afkom. Hingstene lever i ungkarleflokke, indtil de bliver i stand til at få sig et harem. Gamle hingste, der har mistet deres harem, lever alene. Unghestene bliver i flokken, til de er op til fire år gamle. Inden for flokken dannes en rangorden. Styrke og størrelse er vigtige egenskaber for placeringen på rangstigen, men også psykisk styrke og erfaring spiller en væsentlig rolle, f.eks. kan en ældre hoppe være flokleder blandt vildtlevende heste.Med til hestens sociale liv hører også kropspleje. Umiddelbart efter folingen slikker hoppen sit føl, og i løbet af de første uger vil hoppe og føl gensidigt begynde at nippe hinanden. En gensidig kontakt af gnubben og nappen er almindelig mellem voksne heste og har både en social- og en hudplejeeffekt.- Derfor håber Dyrenes Beskyttelse, at Folketingets Restudvalg beslutter at indføje en paragraf i den nye lov om, at der skal være mindst to heste i et hestehold, siger Jens Svenningsen.(Kilde: Nyhedsbrev, d. 10 .maj 2007, fra Dyrenes Beskyttelse)Ingen kommentarer:

Send en kommentar