lørdag den 8. september 2007

Opstaldningen nærmere sig

Forberedelser til vinterfodringenaf Landskonsulent Eric Clausen

Overgang til vinterfodring- pas på kolik.De fleste heste er nu helt eller delvist gået over på deres vinterfoderplan, selvom der stadig mange steder kan hente lidt grønt på marken. I denne periode er det vigtigt, at hestens fordøjelsessystem langsomt tilpasser sig til den nye foderration. Denne overgangs­periode hvor det nye foder gradvist bliver introduceret bør strække sig over minimum 2-3 uger. I modsat fald kan bakterierne i hestens tyk- og blindtarm ikke nå, at tilpasse sig til den nye foderration og resultatet bliver fordøjelsesforstyrrelser og evt. kolik.Grovfoderet er hestens vigtigste foder.


Hesten er en udpræget "græsæder "og har været det i mere end 20 millioner år - så selv efter at hesten er blevet husdyr, er” dens natur ”ikke noget man lige laver om på.Specialiseret fordøjelse.


Hesten har i modsætning til f.eks. mennesker og hunde ikke reflekser der gør, at spytproduktionen sættes i gang inden foderet bliver indtaget. Hestens spytproduktion starter først når foderet kommer ind i munden og hesten begynder at male foderet mellem tænderne. Hestens spyt opbløder og smører foderet, men indeholder ingen enzymer.Til blanding af mavesaft gør foderet surt og giver et miljø i maven med en ph på 2-2,5. Disse funktioner stimuleres af grovfoder.Omsætningen af grovfoderet sker primært i hestens blind- og tyktarm. Her forgæres grovfoderets fiberindhold til kortkædede fedtsyrer som giver energi og producerer B- og E-vitaminer. Hestens fordøjelsessystem er således veltilpasset til, at omsætte store mængder fiberholdigt foder og kun relativt lidt stivelsesholdigt foder. Når det gælder korn og kraftfoder som generelt har et højt indhold af stivelse, er det værd at bemærke, at havre indeholder væsentligt mindre stivelse end byg.Godt grovfoder stabiliserer hele hestens fordøjelsessystem.


Forgæringen af grovfoderet tager lang tid. For ikke at ændre forgæringsforholdene i stortarmen i negativ retning, er en konstant god grovfoderkvalitet vigtig. Særlig den sidste aftenfodring, hvor hesten har hele natten til, at stå at æde grovfoder er meget vigtig for at forebygge fordøjelsesmæssige problemer.Kræv analyse af grovfoderet.


Både næringsindhold som kvaliteten af grovfoderet varierer særdeles meget afhængigt af såvel dyrknings som bjærgningsforholdene.En analyse af grovfoderet bør derfor være udgangspunktet for fodringen. Ikke sjældent viser analysen så højt proteinindhold i hø og wrap, at yderligere proteintilskud slet ikke er nødvendigt.Vær opmærksom på høets hygiejniske kvalitet.


Det fugtige høstvejr i juni har mange steder givet problemer med, at få bjærget høet tilstrækkeligt tørt. Kvaliteten af årets hø er derfor meget varierende. Mange steder betød den regnfulde sommer, at høet blev slået sent hvilket betyder lavt indhold af protein. En del hø måtte vendes mange gange, hvilket betyder tab af bladmasse og lavt proteinindhold. Er der kun lidt godt hø til rådighed skal der tages hensyn til det ved foderplanlægningen ved at indkøbe godt balleensilage eller foderhalm.Høsten af korn var ligeledes besværlig for mange i år og der er en del meldinger om hjemmeavlet havre og byg hvor foderkvaliteten er utilfredsstillende. Er kornet høstet med højt vandindhold og ikke tørret ordentlig ned vil det mule. Det lugter jordslået og har mistet sit indhold af E- vitamin. Tilsvarende gælder for korn der har fået varme i forbindelse med nedtørringen, eller som har været opbevaret i en gastæt silo. Man bør derfor være opmærksom på at give ekstra tilskud af E-vitamin.En del havre er i år også angrebet af svampe der ses som grålige- brunlige misfarvninger på spidsen af havre kernerne. Både når det gælder eget og indkøbt foderkorn, skal man derfor være særlig opmærksom på den hygiejniske kvalitet.Få udregnet en plan over vinterfodringen.


Med udgangspunkt i det foder der er til rådighed på ejendommen eller skal indkøbes kan Landcentret udregne et foderplan der sikrer dig, at hesten er dækket ind med de nødvendige næringsstoffer. Tilsvarende kan vi hjælpe med foderanalyser. Der er tid og penge at spare ved at få udregnet en foderplan.


Ønsker du hjælp til foderplanlægning skal du rekvirere hjælpeskemaer fra Landscentret, Heste, tlf.nr. 8740 5463.(Kilde: LandbrugsInfo - direkte link her)Ingen kommentarer:

Send en kommentar