søndag den 13. januar 2008

GENERALFORSAMLING - NRHA.DK

Søndag den 24. februar 2008 kl. 19.00

Vejle Transportcenter, DTC v/motorvejsafkørsel nr. 59Hermed indkaldes til generalforsamling i NRHA.DKDagsorden:


a) Valg af ordstyrer og referent.


b) Vurdering af mødets lovlige indkaldelse.


c) Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede.


d) Formandens beretning.


e) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.


f) Fremlæggelse af plan og budget for det nye år.


g) Fastsættelse af medlemskontingenter, rytterlicenser og hesteregistreringsafgift.


h) Valg af formand og kasserer (lige år) eller næstformand, sekretær og menigt medlem (ulige år)


På valg er:


Formand Sanne Skovrider – modtager ikke genvalg


Næstformand Anita Thobiasen – modtager genvalgi) Valg af 2 suppleanter.


j) Valg af revisor og revisorsuppleant.


k) Behandling af forslag fremlagt af bestyrelsen eller rettidigt indsendt fra foreningens medlemmer.


l) evt.
Bestyrelsen har fremlagt ændringsforslag til vedtægterne. (Vedtægterne kan findes på nrha.dk hjemmesiden).Ændringsforslag til vedtægterne for NRHA.DK


§4 Bestyrelsen


Der står nu: Valg af bestyrelsesmedlemmerne sker hvert år på generalforsamlingen. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges særskilt. Formand og kasserer vælges for en 2-årig periode og er på valg lige år, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem vælges ligeledes for en 2-årig periode og er på valg ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.Vi foreslår: Valg af bestyrelsesmedlemmerne sker hvert år på generalforsamlingen.


Medlemmerne vælges for en 2-årig periode. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstitueres af bestyrelsen selv.


Suppleanter vælges for 1 år af gangen.


Såfremt bestyrelsen mangler medlemmer og suppleanterne er brugt op, kan bestyrelsen supplere sig selv frem til næste generalforsamling, hvor nye medlemmer må vælges.Der serveres et stykke med ost eller rullepølse samt kaffe & the.


Øl og vand kan købes.Bemærk; kun medlemmer der har betalt medlemskab for 2008 er stemmeberettigede.


Der kan betales ved indgangen.
Venlig hilsenSanne Skovrider


Formand NRHA.DKIngen kommentarer:

Send en kommentar