lørdag den 7. juni 2008

Dyreværnspoliti godt på vej

Dyrenes Beskyttelse har nu indgået aftaler med halvdelen af landets politikredse om at styrke politiets indsats i dyreværnssager.

Dyrenes Beskyttelse vil nu arbejde for, at alle politikredse indgår et formaliseret samarbejde, som forpligter politiet til at prioritere dyreværnssager.- Det er rigtig positivt, at politiet nu har fået udpeget kontaktpersoner, som er politibetjente med et særligt ansvar for at løse dyreværnssager. Vi oplever, at politiet nu reelt vil prioritere dyrevelfærd, og nu får vi sat samarbejdet mellem Dyrenes Beskyttelse og politiet i system. Det betyder, at vi hurtigt kan få grebet ind i de sager, hvor dyr bliver mishandlet, siger dyrlæge og dyreværnsinspektør Ole Caspersen, Dyrenes Beskyttelse.- Vi har i drøftelserne med politiet bl.a. lagt vægt på, at der bliver en sikring af beviserne for dyremishandlingen. Det kan f.eks. ske ved obduktion. Det er helt afgørende, når dyremishandlerne skal for retten, fortsætter Ole Caspersen.- Når politiet skal gribe ind i sager, hvor dyr bliver vanrøgtet eller direkte mishandlet, er det helt afgørende, at der er den nødvendige dyrlægefaglige støtte til politiet. Her kan vi godt være lidt betænkelige, fordi der ikke er indledt et tættere samarbejde mellem politiet og fødevareregionens dyrlæger. Det skyldes, at der er en vejledning på vej fra Rigspolitiet, og den venter politikredsene på.- Men der skal altså ske noget også på den front, siger Ole Caspersen. Vi ser samarbejdet mellem politi og dyrlæger som en hovedhjørnesten. Det samarbejde skal være tættere, end det har været indtil nu.- Alt i alt ser vi politiets nye specialenheder som den hurtigste og mest effektive måde at få skabt et dyreværnspoliti på, slutter Ole Caspersen. Politiet har vist sin gode vilje. Nu mangler vi at se det omsat til praksis, så der kan gribes ind over for overtrædelser af dyreværnsloven.(Kilde: Nyhedsbrev fra Dyrenes Beskyttelse, d. 6. juni 2008)Ingen kommentarer:

Send en kommentar